Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Leesmaar.nl
Bladeren in online
 

Gescand in
Rijksmuseum biblotheek

Cruijdeboeck (1554) transcriptie

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 
 
 

Herkende planten met steeds meer foto's, informatie en verkrijgbaarheid

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 

Gescand in WUR bibliotheek

Cruydt-Boeck (1644)

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 
 
 
 

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen 1796-1813 in zeven delen

 
 

Alle andere in de WUR gescande boeken

Korte verklaring Middelnederlandse termen

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Leesmaar.nl
Bladeren in online
 

Gescand in
Rijksmuseum biblotheek

Cruijdeboeck (1554) transcriptie

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 
 
 

Herkende planten met steeds meer foto's, informatie en verkrijgbaarheid

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 

Gescand in WUR bibliotheek

Cruydt-Boeck (1644)

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 
 
 
 

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen 1796-1813 in zeven delen

 
 

Alle andere in de WUR gescande boeken

Korte verklaring Middelnederlandse termen

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel

Welkom op de drie gekoppelde websites www.plantaardigheden.nl, www.leesmaar.nl en www.leeswerk.nl

Deze website is gearchiveerd door de

Titelblad met detailuitsneden

1554    Rembert Dodoens (Rembertus Dodonaeus)    Cruijdeboeck

Boek van het Rijksmuseum Alle afbeeldingen met de hand ingekleurd; Toen de inventarisatie van planten en toepassingen in Nederland en België; volledig overgeschreven

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Cruijdeboeck 1554 met index van de huidige botanische namen

  • De 902 tot nu toe herkende moderne planten
  • Alle oude Nederlandse namen
  • Detailplaatjes van de beginpagina
  • Een uitgebreide inhoudsopgave
  • Beknopte uitleg van oud-Nederlandse termen

Dit met de hand ingekleurd exemplaar is ter beschikking gesteld door Bibliotheek Rijksmuseum Amsterdam.
Zie het Project Dodoens op Plantaardigheden.nl

Op de pagina over Geert-Jan Koot, de conservator van de bibliotheek van het Rijksmuseum staat onder Publicaties de zin

  • Het mooiste online plantenboek ter wereld? : het ingekleurde Cruijdeboeck van Rembert Dodoens uit 1554, in: Rijksmuseum Kunstkrant 33 (2007), p. 16-19

Het juli-augustusnummer 2007 van de Rijksmuseum Kunstkrant bevat vier pagina's met kleurenillustraties  over het project Dodoens staat online op deze website.

De titel: Het mooiste online plantenboek ter wereld?

Lees het zelf in PDF:

1644    Rembert Dodoens (Rembertus Dodonaeus)    Cruydt-Boeck

 

Let op!

Gigantisch veel mooie foto's, informatie en verkrijgbaarheid van veel herkende planten van plantenboeken van 1554 tot nu toe. Steeds meer directe links naar

Biolib MPIPZ

Plantengids Bioweb KULAK

Blaichs homepage

Wolverlei

Informatie en verkrijgbaarheid op Plantago

 

 

Vijfduizend nieuwe foto's van planten nu

en scans van Dodoens en andere bijzondere boeken alsof ze op uw bureau liggen

Overzicht Ophrys apifera op deze site

Alle foto's van Ophrys apifera op internet

Ophrys apifera bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ophrys apifera in Plantago PlantIndex

Op deze website ook een opgave van Enkele oude Nederlandse en tientallen Nederlandstalige plantenboeken online

Nieuwste toegankelijk gemaakte boek:
1696     Abraham Munting     Naauwkeurige beschrijving der aardgewassen
Door Leiden uitgegeven ter herinnering aan deze hoogleraar Met index van de huidige botanische namen

Chronologische inhoud van de reeds toegankelijk gemaakte oude plantenboeken

1484    Den herbarius in dyetsche
Het enige bewaarde exemplaar ter wereld

Met index van de huidige botanische namen

1621    Petrus Hondius    Dapes inemptae, Of de Moufe-schans, dat is, De soeticheydt DES BUYTEN-LEVENS
Begin

1678-1703    Hendrik Adriaan van Reede Tot Drakestein    Hortus Indicus Malabaricus / Malabaarse Kruydhof

Met index van de huidige botanische namen

1737    Linnaeus      Hortus Cliffortianus en 1736 Musa Cliffortiana

Begin

1696     Abraham Munting     Naauwkeurige beschrijving der aardgewassen

Met link naar de huidige botanische planten

En op Leeswerk.nl

1796-1813    Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen in zeven delen met prachtige platen
zie
http://www.leeswerk.nl/artsenijgewassen/index.htm

1800-1934    Flora Batava
Achtentwintig delen met prachtige platen; deel 1- 28

zie http://www.leeswerk.nl/florabatava/index.htm

De originele boeken van Dodoens zijn te bekijken in de Rijksmuseum Bibliotheek, prentenkabinet en studiezaal,
Museumstraat 1, Amsterdam. Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur (op afstraak).
De toegang tot de bibliotheek, het prentenkabinet en de studiezaal is gratis. Identificatie is verplicht.
Zie https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderzoek/toegang-en-praktische-informatie

De meeste overige gescande originele boeken zijn in te zien bij Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: 0317482701, Fax: +31 317 484761

Ook op deze website

^Naar het begin van deze pagina

Plantaardigheden, leesmaar.nl en leeswerk.nl bestaan met dank aan, in volgorde van aanmelding


Kruidenhoeve

Natuurvriendelijke sier- en kruidentuinen


Plantago Koot Software Design

Planten zoeken wordt Planten vinden

A.J.van der Pigge
Drogisterij A.J.Van der Pigge
anno 1849
Het goede van toen met het beste van nu


De Cruydhof

Op weg naar harmonie tussen mens en natuur

KLEISTEEN online administratie
KLEISTEEN
online administratie

Het pakket voor de professionele ondernemer


Herbes D'elixir
Kruiden en kruiden-tincturen


Jacob Hooy, sedert 1743

Meer dan 1500 producten


Star Remedies

Een betere manier van leven


Ayurveda Company

100% natuurlijke Ayurvedische kruiden


Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie

Traditionele Europese natuurgeneeskunde


Stichting Natuurlijk Welzijn

Actuele informatie over complementaire/alternatieve gezondheidszorg


www.geurpaleis.nl

Tri Balanza's Geurpaleis met alles voor aromatherapie, wierook, accessoires en cadeau artikelen


http://www.dusartpharma.nl/

Producent van phytotincturen, homeopathie en voedingssupplementen