Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 15, bladzijde 30-31  Zie volgende pagina »

Van Chamedrijs.   Cap. xv.

1  

Veronica chamaedrys - Gewone ereprijs

Tfatsoen

Veronica chamaedrys - Gewone ereprijs

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Chamedrijs, Trixago, Quercula minor, Serratula (Chamedryos),  Gamanderlijn
zie ook editie 1644

  • 1644 Vlaams: Eerenprijs Manneken (Recht op staende)
  • 1616 Latijn: Veronica mas assurgens [40]

Overzicht Veronica chamaedrys op deze site

Alle foto's van Veronica chamaedrys op internet

Veronica chamaedrys bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Veronica chamaedrys in Plantago PlantIndex

 

[31]   Chamedrijs es een neer cruyt wassende ontrent een spanne oft voet hooghe/ met veele teere steelkens van der wortel voortcomende/ daer aen wassen cleyne teere bladerkens twee teghen een staende/ rontsomme ghekerft/ den bladeren van eycken loove volnaer ghelijck maer veel mindere/ zijn bloemkens zijn cleyn/ bruynachtich persch van coluere/ ende wassen rontsomme den steel met veel cranskens/ ghelijck een are. Sijn saet es cleyn swert en ront ende coemt in die huijskens voort daer die bloemkens uutghevallen zijn. Die wortel is dun/ wit en cleyn/ hier en daer in deerde cruypende.

Plaetse

Gamanderlijn wast van zijns selfs natuere gheerne/ op die gheberchten steenachtighe plaetsen en in die bosschen.

Tijt

Gamanderlijn bloeyt meest in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Gamanderlijn wordt in Griecx gheheeten Chamedrijs/ In Latijn Trixago, en van sommighen Quercula minor en Serratula, In der Apoteken Chamedryos/ In Hoochduytsche Gamanderlijn en Klein batenghel/ In Franchois Chesnette ou la Germandree.

Natuere

Dit cruyt es werm ende drooghe tot in den derden graet.

Cracht en werckinghe

A   Tcruyt ende die bloemen van Gamanderlijn in water ghesoden ende ghedroncken verdrijven die verstoptheden van binnen tsmenschens lichaem/ ende doen sceyden alle taye vochticheyt/ ende daer omme zoo zijn zy uutnemende goet den ghenen die hoesten ende cort van adem zijn/ die huer water niet wel en kunnen ghelossen/ ende die dwater beghinnen te laden.

B   Sy verwecken en doen comen den vrouwen haer natuerlijcke cranckheyt.

C   Met azijn gedroncken zoo es Chamedrijs seer goet tegen die verherde en verstopte milten.

D   Dat sap van den bladeren met olie ghemengelt/ verdrijft die donckerheyt van den ooghen/ alsment daer op strijckt.

 

^Naar het begin van deze pagina