Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 25, bladzijde 46-47  Zie volgende pagina »

Van Wonden cruyt.   Cap. xxv.

Sedum - Vetkruid  
1  

Sedum telephium subsp. telephium - (Gewone) Hemelsleutel

2  
 

Sedum telephium subsp. fabaria - (Gesteelde) Hemelsleutel

3  

Sedum telephium subsp. maximum - (Bleke) Hemelsleutel

Tfatsoen

Sedum telephium subsp. telephium - (Gewone) Hemelsleutel

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Cymbalion, Acetabulum alterum (Crassula maior), Wonden cruyt (Smeerwortele)

Cymbalion, Cotyledon heteron, Wonden cruyt (Smeerwortele)  [roodbloeiend]

  • 1644 Vlaams: Hemelsleutel, Smeerwortel, Telephium (Tweede)
  • 1616 Latijn: Telephium alterum sive Crassula [130]
  • 1554/1557: Chicotrin, Crassula maior, Faba crassa, Fabaria, Fotzwein, Fotzzwang, Knabenkraut, Orpin, Smeerwortel, Wondencruyt, Wundkraut

Overzicht Sedum telephium subsp. telephium op deze site

Alle foto's van Sedum telephium subsp. telephium op internet

Sedum telephium subsp. telephium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sedum telephium subsp. telephium in Plantago PlantIndex

  • .

2

Sedum telephium subsp. fabaria - (Gesteelde) Hemelsleutel

Cymbalion, Cotyledon heteron, Wonden cruyt (Smeerwortele) [witbloeiend]

3

Sedum telephium subsp. maximum - (Bleke) Hemelsleutel

Foto Luc Regniers
Cymbalion, Cotyledon heteron, Wonden cruyt (Smeerwortele) [geelbloeind]
  • 1644 Vlaams: Smeerwortel (Spaensche), Telephium (Eerste)
  • 1616 Latijn: Telephium primum [130]

Overzicht Sedum telephium subsp. maximum op deze site

Alle foto's van Sedum telephium subsp. maximum op internet

Sedum telephium subsp. maximum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sedum telephium subsp. maximum in Plantago PlantIndex

1   Wonden cruyt heeft ronde vette broosche stelen die becleet zijn met dickachtighe vette bladeren die rontsomme wat ghekerft en vol saps zijn. Int sop van de stelen wassen veel schoone bruyn roode bloemen/ van fatsoene den bloemen van Sint Jans cruyt/ in Griecx ghenaempt Hypericon ghelijck. Die wortel es wit en seer knoppachtich.

Van desen cruyden vintmen een gheslacht dat witte bloemen heeft/ en oock een derde dat geele bloemen draecht/ anders den voorschreven ghelijck.

Plaetse

2, 3   Wonden cruyt wast gheerne in vochtighe plaetsen ende daer lombre es ende het wordt veel op Sint Jans Baptisten avont/ op scotelen oft tilioren in leem gheplant ende in die lanthuysen ghehanghen/ daert langhe gruen en wassende blijft eest dattet somtijts met water bespreyt wordt.

Tijt

Wonden cruyt bloeyet meest in Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt wordt in Griecx gheheeten Cymbalion en Cotyledon heteron. In Latijn

 

 

[47]   Acetabulum alterum. In der Apoteken Crassula maior. In Hoochduytsch Wundkraut/ Knabenkraut/ Fotzzwang en Fotzweijn. In onser tale Wonden cruyt/ ende smeerwortele.

Natuere

Wonden cruyt vercoelt tot in den derden graet.

Cracht en werckinghe

Wonden cruyt es van ghelijcke cracht en werckinghe als Donderbaert/ ghelijck Dioscorides en Plinius schrijven.

^Naar het begin van deze pagina