Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 42, bladzijde 77-78 (in werkelijkheid 76-77)  Zie volgende pagina »

Van Androsemon.   Cap. xlii.

Tfatsoen

 

[78]   Androsemon es Sint Jans cruyt ende den Herthoy wat ghelijck/ het heeft veele ronde stelen uut eender wortel voortcomeende/ daer aen wassen bladeren die veele meerder zijn dan die bladeren van S. Jans cruyt/ daer uut wijachtich sap coempt/ als zy ghewreven worden. Boven aen dopperste vanden stelen wassen cleyn ronde knoppekens oft bollekens/ die opengaende/ bloemen bringhen den bloemen van S. Jans cruyt ghelijck/ maer meerdere/ ende als die vergaen zoo volghen daer wederom ronde bollekens naer die ierst schoon root/ en als zy rijp zijn/ bruyn root schier swert ende ghelijck verdrooght bloet van coluere worden/ ende daer inne wast cleyn bruyn sadeken. Die wortel es hert en houtachtich/ ende spruyt alle iaer van nieuws uut.

Plaetse

Dit cruyt wast hier te lande niet dan in die hoven daer tgesayet en gheplant wordt.

Tijt

Het bloeyet in Hoymaent/ ende in Ooghstmaent wordt sijn saet rijp.

Naem

Dit cruyt heet in Griecx ende in Latijn Androsaemon. In die Apoteke eest onbekent. In Duytsch en hevet ghenen naem die bekent es.

Natuere

Tes werm ende drooghe ghelijck Herthoy/ ende S. Jans cruyt.

Cracht en werckinghe

Tes van crachten ende werckinghe den Herthoy ghelijck/ als Galenus schrijft.

 

<