Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 63, bladzijde 116-117 (in werkelijkheid 115-116)  Zie volgende pagina »

Van Water Wechbree.   Cap. lxiii.

1  

Alisma plantago-aquatica - Grote waterweegbree

Tfatsoen

Alisma plantago-aquatica - Grote waterweegbree

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Plantago aquatica, water Wechbree
  • 1644 Vlaams: Wechbree (Water-)
  • 1616 Latijn: Plantago aquatica [606]
  • 1554/1557: Froschloefelkraut, Plantago aquatica, Plantain d'eauë, Wasserwegrich, Waterwechbree

Overzicht Alisma plantago-aquatica op deze site

Alle foto's van Alisma plantago-aquatica op internet

Alisma plantago-aquatica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Alisma plantago-aquatica in Plantago PlantIndex

Water Wechbree es een schoon cruyt met groote gruene bladeren/ den Wechbree bladeren niet seer onghelijck/ dat langhe stelen ghewint met veel aenwassende zyde scuetkens ende tacxkens die cleyne witte bloemkens dragen in drijen ghesneden/ naer die welcke dat drijcantighe knoppekens voortcomen. Die wortel es veeselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast aen die canten van den grachten ende in die staende wateren ende somtijts oock by den rivieren.

Tijt

Tbloeyet van in Braeckmaent tot in Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt wort nu ter tijt in Latijn ghenaempt Plantago Aquutica. In Hoochduytsch Wasser wegherich en Froschloffelkraut. In Neerduytsch Wechbree. In Franchois Plantain aquaticque oud deaue.

 

 

Natuere

[117]   Men scrijft desen cruyde toe dattet coudt ende drooghe van natueren es.

Cracht en werckinghe

A   Die bladeren van desen cruyden worden van sommighen op die schenen ende beenen van den watersuchtighen gheleyt/ die meynen dat het water in den buyck wesende daer mede in die beenen treckt.

B   Die gheleerde dees tijts scrijven dattet alle cracht ende werckinghe van Wechbree heeft/ daer af hier voor int cviii cap ghescreven es.

^Naar het begin van deze pagina