Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 63, bladzijde 116-117 (in werkelijkheid 115-116)  Zie volgende pagina »

Van Water Wechbree.   Cap. lxiii.

Alisma plantago-aquatica - Grote waterweegbree - Wechbree, water-

zie

Kijk eens

Plantengids Bioweb KULAK

op Blaichs homepage

op Wolverlei

Informatie en verkrijgbaarheid op Plantago

op internet

 

Tfatsoen

Water Wechbree es een schoon cruyt met groote gruene bladeren/ den Wechbree bladeren niet seer onghelijck/ dat langhe stelen ghewint met veel aenwassende zyde scuetkens ende tacxkens die cleyne witte bloemkens dragen in drijen ghesneden/ naer die welcke dat drijcantighe knoppekens voortcomen. Die wortel es veeselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast aen die canten van den grachten ende in die staende wateren ende somtijts oock by den rivieren.

Tijt

Tbloeyet van in Braeckmaent tot in Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt wort nu ter tijt in Latijn ghenaempt Plantago Aquutica. In Hoochduytsch Wasser wegherich en Froschloffelkraut. In Neerduytsch Wechbree. In Franchois Plantain aquaticque oud deaue.

 

 

Natuere

[117]   Men scrijft desen cruyde toe dattet coudt ende drooghe van natueren es.

Cracht en werckinghe

A   Die bladeren van desen cruyden worden van sommighen op die schenen ende beenen van den watersuchtighen gheleyt/ die meynen dat het water in den buyck wesende daer mede in die beenen treckt.

B   Die gheleerde dees tijts scrijven dattet alle cracht ende werckinghe van Wechbree heeft/ daer af hier voor int cviii cap ghescreven es.