Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 74, bladzijde 138-139 (in werkelijkheid 137-138)  Zie volgende pagina »

Van Teucrium.   Cap. lxxiiii.

1  

Teucrium scorodonia - Valse salie

Tfatsoen

Teucrium scorodonia - Valse salie

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Teucrium, groot Gamanderlin
  • 1644 Vlaams: Chamedrys (Recht-op-wassende), Gamander
  • 1616 Latijn: Chamaedrys assurgens [44]
  • 1554/1557: Gammanderlin (groot), Germandrée (grande), Groszbatengel, Teucrion, Teucrium

Overzicht Teucrium scorodonia op deze site

Alle foto's van Teucrium scorodonia op internet

Teucrium scorodonia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Teucrium scorodonia in Plantago PlantIndex

[138]   Teucrium heeft bruyne steelkens/ ende daer wassende ronde gherimpelde rontsomme ghekerfte bladerkens/ den bladeren van Chamedrys daer hier voor int xx. cap. af ghescreven es seer ghelijck. Die bloemkens sijn cleyn bruyn root/ den bloemkens van Gamanderlijn ghelijck. Die wortel es wit ende veeselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast ende wordt ghevonden als Dioscorides scrijft in Cilicien/ hier te lande worddet in die cruyt liefhebbers hoven ghesayet ende gheplant.

Tijt

Dat hier te lande wassende es/ wordt met bloemen ghesien in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Teucrion en Teucris/ in Latijn Teucrium. In die Apoteke eest onbekent. In Hoochduytsch worddet van sommighen gheheeten Grosz batengel/ dat es groot Gamanderlin.

Natuere

Teucrium als Paulus Aegineta scrijft es werm in den tweeden graedt ende drooge tot in den derden

 

Cracht en werckinghe

[139]   A   Teucrium in wijn ghesoden ende gedroncken opent die verstoptheyt vander milten/ ende gheneest die herdicheyt van der selver/ ende es daer seer goet ende sonderlinghe toe. Tselve doet oock dit cruyt alst met vijghen en azijn vermenght van buyten ghelijck een plaester op die milte gheleyt wordt.

B   Teucrium oock met azijn alleen vermenght es seer goet geleyt op die beet ende steeck van den fenijnnighen ghedierten.

 

^Naar het begin van deze pagina