Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 80, bladzijde 148-149 (in werkelijkheid 147-148)  Zie volgende pagina »

Van Blattaria.   Cap. lxxx.

1  

Verbascum blattaria - Mottenkruid

 

Tfatsoen

Verbascum blattaria - Mottenkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Blattaria, Mottencruyt
  • 1644 Vlaams: Mottencruydt
  • 1616 Latijn: Blattaria
  • 1554/1557: Blattaria, Blattaire, Goldtknopflin, Herbe aux mittes, Herbe vermineuse, Mottencruyt, Schabenkraut

Overzicht Verbascum blattaria op deze site

Alle foto's van Verbascum blattaria op internet

Verbascum blattaria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Verbascum blattaria in Plantago PlantIndex

[149]   Dit cruyt heeft gruene cale langachtighe ende rontsomme ghekerfde bladeren op der aerden uutghesprayet den bladeren van Verbena wat ghelijck/ tusschen den welcken voortcomen twee oft drije hooge stelen die schoone geele bloemen draghen/ van ruecke fatsoene ende grootte den Wollecruyden bloemen zoo ghelijck dat daer duer/ als Plinius seyt/ dit cruyt voor wildt Wollecruyt ghetrocken gheweest es/ naer die welcke wassen ronde bollekens oft knoppekens/ daer in tsaet leyt dat minder es dan dat saet van Wollecruyt. Die wortel es cort en houtachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast by den weghen/ in die wijngaerden/ op sommighe velden/ en by den waterloopen ende wordt hier te lande selden ghevonden.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Dit cruyt wordt geheeten van Plinius in Latijn Blattaria/ nu ter tijt in Hoochduytsch Scabenkraut en Goltknopflin/ en van sommighen in Neerduytsch Mottencruyt ende in Franchois Herbe vermineuse.

Natuere

Naer duutwijsen van sijnen bitteren smaeck zoo eest werm en drooghe van natueren tot by den derden graedt.

Cracht en werckinghe

Van der cracht oft werckinge van desen cruyde en vindtmen niet bescreven anders dan dat in dit cruyt die motten ende scieters ter stont comen/ waer dat gheleyt oft gheworpen wordt. gevonden.

 

^Naar het begin van deze pagina