Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 82, bladzijde 152-153 (in werkelijkheid 151-152)    Zie volgende pagina »

Van Aethiopis.   Cap. lxxxii.

1  

Salvia aethiopis - Hongaarse zilversalie

Tfatsoen

Salvia aethiopis - Hongaarse zilversalie

Zie alle foto's van CalPhotos

Aethiopis
  • 1644 Vlaams: Aethiopis
  • 1616 Latijn: Aethiopis
  • 1554/1557: Aethiopis

Overzicht Salvia aethiopis op deze site

Alle foto's van Salvia aethiopis op internet

Salvia aethiopis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Salvia aethiopis in Plantago PlantIndex

Aethiopis heeft groote breede wollachtighe bladeren ghelijck die bladeren van Wollecruyt/ maer rouwer ende wollachtigher/ ende niet zoo ront om die canten maer meer cantich/ die rontsomme op der aerden uutghespreyt ligghen/ tusschen die welcke voortcoemt eenen viercantighen rouwen wollachtighen steel/ die hem in seer veel andere stelen verdeylt/ ende daer aen wassen lancx die stelen veel witte bloemen den bloemen van dooven Netelen schier ghelijck/ maer veel meerder. Die wortel es lanck ende dick ghelijck die wortelen van Wollecruyden.

Plaetse

Dit vremt cruyt en wast hier te lande niet dan in der cruytliefhebbers hoven.

Tijt

Aethiopis bloeyet in Meye.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx ende in Latijn Aethiopis/ ende anders gheenen naem es ons bekent.

 

Natuere

[153]   Aethiopis es middelmatich werm ende drooghe van natueren.

Cracht en werckinghe

A   Aethiopis es goet den ghenen die dat pleuresis hebben/ ende op die borste met etter verladen sijn. Item den ghenen die in die keele eenighe rouwicheyt hebben/ ende dijsghelijck oock die van dat Sciatica sieck sijn/ alsmen die wortel ziedt ende drincket.

B   Tot die selve ghebreken van der borste ende van der longhen es die wortel van Aethiopis oock goet alsmense met huenich vermenght ende dicwils daer af lect.

 

^Naar het begin van deze pagina