Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 87, bladzijde 161-162 (in werkelijkheid 160-161)  Zie volgende pagina »

Van Sideritis.   Cap. lxxxvii.

1  
Leonurus cardiaca - Hartgespan
2  

Osmunda regalis - Koningsvaren

3  
Geranium robertianum - Robertskruid

Tgheslacht

Der cruyden van Dioscorides onder den naem Sideritis bescreven sijn drije gheslachten/ malcanderen seer luttel dan alleen van crachten ghelijckende.

Tfatsoen

Leonurus cardiaca - Hartgespan

Foto Martin Stevens

Sideritis prima, Sideritis heraclea, Ledtcruyt (Stinckaert)
  • 1644 Vlaams: Hertsghespan
  • 1616 Latijn: Cardiaca [94]
  • 1554/1557: Agripaulme, Cardiaca, Hertszgespan, Hertszgesper, Sideritis, Sideritis heraclea, Sideritis prima

Overzicht Leonurus cardiaca op deze site

Alle foto's van Leonurus cardiaca op internet

Leonurus cardiaca bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Leonurus cardiaca in Plantago PlantIndex

1   Dat ierste gheslacht heeft rouwe hayrachtighe viercantige stelen/ en rouwachtighe bladeren den dooven Netelen niet seer onghelijck oft als Dioscorides scrijft den bladeren van Malrove ghelijck maer langher/ wat ghelijckende den Savie bladeren. Die bloemen wassen rontsomme den steel met croonkens ghelijck aen Malrove den bloemen van dooven Netelen van fatsoene ghelijckende/ maer mindere/ van coluere bruyn roodachtich of bleeck geel. Tsaet es cleyn ende swert. Die wortel dun ende geel.

Osmunda regalis - Koningsvaren

Zie alle foto's van CalPhotos

Sideritis altera
  • 1644 Vlaams: Varen (Groot oft Wildt), Varen (Water-)
  • 1616 Latijn: Filix palustris
  • 1554/1557: Feuchiere aquatique, Filicastrum, Filiquastrum, Filix aquatica, Lunaria maior, Osmonde, Osmunda, Sinte Christoffels cruyt, Varen (Water-), Varen (wildt)

Overzicht Osmunda regalis op deze site

Alle foto's van Osmunda regalis op internet

Osmunda regalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Osmunda regalis in Plantago PlantIndex

2   Dat andere ende dat tweede gheslacht dat veele teere steelkens heeft ende bladeren den Varen ghelijck/ es dat cruyt dat nu ter tijt Osmunda gheheeten wordt/ daer af onder die Varenen bescreven zal worden.

Geranium robertianum - Robertskruid

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Sideritis tertia, Sideritis heraclea
  • 1644 Vlaams: Robrechtscruydt
  • 1616 Latijn: Geranium robertianum [62]
  • 1554/1557: Bec de cigogne, Bec de grue, Geranium, Geranium Robertianum, Gruina, Gruinalis, Herba Roberti, Herbe Robert, Robrechtscruyt, Rosbertiana, Ruberta, Rubrechtzkraut, Schartenkraut, Scholwurtz (clein), Sideritis heraclea, Sideritis tertia

Overzicht Geranium robertianum op deze site

Alle foto's van Geranium robertianum op internet

Geranium robertianum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Geranium robertianum in Plantago PlantIndex

3   Dat derde gheslacht van Sideritis met den Coriander bladeren ende roode teeren steelkens es dat Robrechts cruyt dat hier voor in xxviii. cap. onder die Oyevaertsbecken bescreven es.

Plaetse

Ledtcruyt wast in rouwe plaetsen ende in die wijngaerden somtijts oock by de haghen en tuynen.

 

Tijt

[162]   Ledtcruyt bloeyet in Hoymaent ende in Ooghstmaent.

Naem

1   Dat ierste gheslacht van desen cruyden heet in Griecx ende in Latijn Sideritis/ ende van sommigen als Dioscorides scrijft Heraclea/ nu ter tijt Sideritis prima. In Hoochduytsch Glidkraut. In Neerduytsch Ledtcruyt ende van sommigen Stinckaert. In Franchois Apparitoire.

2   Tweede gheslacht heet Sideritis altera/ het heeft oock meer andere namen die in cap. van Osmunda hier naer bescreven selen worden.

3   Tderde gheslacht wordt gheheeten Sideritis tertia/ ende van Cratevas oock Heraclea. Die andere namen sijn in xxviii. cap. bescreven.

Natuere

Ledtcruyt es meestendeel vochtich ende middelmatich cout/ nochtans niet sonder bitterheyt/ daer om oock afvaghende ende suyverende.

Cracht en werckinghe

Ledtcruyt ghestooten ende op die wonden gheleyt/ bewaert ende bescermt die wonden voor alle verhittinghen/ sweeringhen ende apostumatien/ stelpt dat bloeyen/ heylt ende gheneest die selve.

 

^Naar het begin van deze pagina