Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 92, bladzijde 167-168 (in werkelijkheid 166-167)  Zie volgende pagina »

Van cleyn Maencruyt.   Cap. xcii.

 

Tfatsoen

[168]   Cleyn Maencruyt en brenght oock maer een blat voort dat over beyde syden met vijf oft ses diepe kerven ghesneden ende verdeylt es/ den bladeren van Steen varen niet seer onghelijck/ maer langher breeder ende gruender/ daer aen een steel wast ontrent een spanne lanck/ draghende in dopperste veel ronde sadekens tsamen in een/ ghelijck een cleyn druifken wassende. Die wortel es veeselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast op grasachtighe dorre hoochden ontrent den dalen ende op die heyden.

Tijt

Cleyn Maencruyt wordt in Meye ende in Braeckmaent ghevonden ende daer naer niet meer ghesien.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt in Latijn gheheeten Lunaria en Lunaria minor/ ende van sommighen in Griecx Selinitis. In Hoochduytsch Monkraut en Mon Kautten. In Neerduytsch Maencruyt ende cleyn Maencruyt. In Franchois Taure ou Lunaire.

Natuere

Tes cout ende drooghe van natueren den Wintergruen ende Natertonghesken seer ghelijck.

Cracht en werckinghe

A   Dit cruyt es oock een sonderlinge goet heylsaem wondecruyt van crachten ende werckinghe den Wintergruene ende Natertongheskens ghelijck tot alle sieckten ende ghebreken daer die goet toe sijn seer dienstelijck/ ende daer en boven tot der Alchimien oorboorlijck alzoo die Alchimisten segghen ende meynen.