Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck Deel 1, bladzijde i t/m clxxx (1 - 180)  Zie volgende pagina »

Des cruydeboecxs dat ierste deel

Dat es Van der cruyden gheslacht/
fatsoen/ naem/ cracht/ en werckinghe
Duer D. Rembert Dodoens

Capitelen

 1. Van Averoone  3-5
 2. Van Alsene  5-8
 3. Van Ossentonghe  8-11
 4. Van groote wilde Ossentonghe  12-13
 5. Van Hondtstonghe  13-14
 6. Van Bernagie  15-16
 7. Van Anthyllis  16-17
 8. Van Clissen  17-19
 9. Van Arthemisia  19-23
 10. Van Mater  23-24
 11. Van Hoofbladeren  24-26
 12. Van Pestilentie wortel  26-27
 13. Van Hertstonghe  27-28
 14. Van Grysecom  28-30
 15. Van Chamedrijs  30-31
 16. Van Eerenprijs  31-32
 17. Van Chamepitijs  32-34
 18. Van Cypres  34-35
 19. Van Gouwe, en Dotterbloemen  35-38
 20. Van Vincoorde  39-40
 21. Van Wilden Saffraen  40-41
 22. Van Conyza  41-43
 23. Van Sterrecruyt  43-44
 24. Van Navelcruyt  44-45
 25. Van Wonden cruyt  46-47
 26. Van Ooghentroost  47-(44 is in werkelijkheid 48)
 27. Van root Steenbreec  (44 - 48 is in werkelijkheid 48-49)
 28. Van Gheytenbaert  (48 is in werkelijkheid 49)-51
 29. Van Helm cruyt  51-53
 30. Van Oyevaersbec  53-56
 31. Van Melc cruyt  56-58
 32. Van Glascruyt  58-59
 33. Van Muer  59-62
 34. Van Muysooren  62-63
 35. Van Guychelheyl  63-64
 36. Van Hoenderbeet  64-67
 37. Van Agrimonie  67-68
 38. Van Levercruyden  68-(72 is in werkelijkheid 71)

  Aantekening bij de paginering

  (Vanaf bladzijde 72 is de paginering in het oorspronkelijke boek één cijfer te hoog genummerd, dus [72] is in werkelijkheid 71, [73] is in werkelijkheid 72, [74] is in werkelijkheid 73, enzovoort)

  Hierdoor staan in het origineel in dit gedeelte de even genummerde bladzijden rechts, en de oneven genummerde bladzijden links.
  In deze inhoudsopgave is de oorspronkelijke paginering aangehouden, gelijk aan die op de scans

 39. Van Heliotropium  72-74
 40. Van Sint Jans cruyt  75-76
 41. Van Herthoy  76-77
 42. Van Androsemon  77-78
 43. Van Weedt  78-79
 44. Van Wouwe  80-81
 45. Van Vlas  81-82
 46. Van Kemp  82-84
 47. Van Wederic  84-87
 48. Van Andoren  87-90
 49. Van Melissen  91-93
 50. Van Bingelcruyt  93-95
 51. Van Penninccruyt  96
 52. Van Wildt Vlas  97-98
 53. Van Teskens cruyt  98-99
 54. Van Vijfvinghercruyt  99-101
 55. Van Tormentille  102-103
 56. Van Eerdtbesien  103-104
 57. Van Ganserick  104-105
 58. Van Pilosella  105-108
 59. Van Rhuercruyt  108-110
 60. Van Wechbree  110-113
 61. Van Crayenvoet  113-114
 62. Van Muyse steertkens  115-116
 63. Van Water Wechbree  116-117
 64. Van Duysentknoop  117-119
 65. Van Peertsteert  120-122
 66. Van Salomons seghel  122-124
 67. Van Vloycruyt  124-125
 68. Van Swam cruyden  126-128
 69. Van Ruyte  128-131
 70. Van Hypecoon  131-132
 71. Van Scabiose  132-134
 72. Van Duyvelsbeet  135-136
 73. Van Scordium  136-137
 74. Van Teucrium  138-139
 75. Van Donderbaert  139-141
 76. Van Tragos  142
 77. Van Feycruyt  143-144
 78. Van Lepel cruyt  144-145
 79. Van Wolle cruyt  145-148
 80. Van Blattaria  148-149
 81. Van Sluetelbloemen  149-152
 82. Van Aethiopis  152-153
 83. Van onser vrouwen melckcruyt  153-154
 84. Van Verbene  154-156
 85. Van Netelen  157-159
 86. Van doove Netelen  159-161
 87. Van Sideritis  161-162
 88. Van Bruynelle  162-163
 89. Van Cariophillaet  164-165
 90. Van Wintergruen  165-166
 91. Van Natertonghesken  166-167
 92. Van cleyn Maencruyt  167-168
 93. Van Duerwas  168-169
 94. Van Pimpinelle  170-171
 95. Van Sanikel  171-172
 96. Van Synnaw  173-174
 97. Van Heydensch wondecruyt  174-175
 98. Van Gulden roede  175-176
 99. Van Ruyters cruyt  176-177
 100. Van Geruwe  178-179
 101. Van Waelwortele  179-180 (in werkelijkheid 178-179)

Aantekeningen bij de paginering:

 • het gedeelte met de beschrijvingen der kruiden is geheel romeins genummerd
 • in dit deel zijn veel vergissingen in de paginering gemaakt
  • bladzijde 1 is de titel van het Eerste deel
  • bladzijde 2 is blanco
  • de tekst begint op 3
 • in dit deel zijn veel vergissingen in de paginering gemaakt, onder meer in het gedeelte 72 tot 180
  • in het origineel is de tekst één te hoog genummerd
  • in werkelijkheid loopt hij van 71 tot 179, maar
  • bij het begin van het Tweede deel is de juiste nummering hersteld