Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Deel 1 Ondertitel, bladzijde 1  Zie volgende pagina »

Ondertitel

Des Cruydeboecks

Dat es Van der cruyden gheslacht/ fatsoen/ naem/ cracht/ en werckinghe.

Dat Ierste deel

Der hoochgheborene alderdoerluchtichste Coninghinne ende vrouwe/ vrouw Marie Coninghinne van Hungheren/ ende Beemen etcet. Gouvernante ende Regente der K.M. Neerlanden toegheschreven.

Duer Doctor Rembert Dodoens/ Medecijn der Stadt van Mechelen.

Met Keyserlijcke Privilegie van Thien iaren.

 

^Naar het begin van deze pagina