Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 5, bladzijde 189-190  Zie volgende pagina »

Van Mastbloemen.   Cap. v.

Tfatsoen

 

[190]   Mastbloemen hebben groote breede swertgruene bladeren rontsomme wat ghekerft/ tusschen den welcken die stelen voortcomen/ met ghelijcken bladeren beset/ die huer in veel tacxkens verdeylende op dopperste voortbringen schoone welrieckende bloemkens/ den Vilieren/ van fatsoene ghelijck van coluere som ende meest sneewit/ som lijfvervwich/ som roodachtich/ naer die welcke langhe ronde hauwkens volghen daer tsaet in leyt.

Plaetse

Mastbloemen worden hier te lande meest in alle hoven ghevonden.

Tijt

Dese bloemen bloeyen in Meye/ ende dicwils alle den zoomer duer.

Naem

Dese bloemen worden nu ter tijt gheheeten Violae Matronales. In Hoochduytsch Winterviolen/ ende daer naer van sommigen Violae hyemales. In Neerduytsch Mastbloemen/ ende naer den Latijnschen naem Joncfrouwen vilieren.

Natuere ende Werckinghe

A   Dese Mastbloemen en worden in der medecijnen niet ghebruyckt/ ende daer om es huer natuere/ cracht ende werckinghe noch ter tijt onbekent.