Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 9, bladzijde 195-196  Zie volgende pagina »

Van Jenettekens.   Cap. ix.

2
 

Silene - Silene

1  

Silene latifolia subsp. alba - Avondkoekoeksbloem

2  

Silene dioica - Dagkoekoeksbloem

Tgheslacht

[195]   Dese bloemen sijn tweederleye van gheslachte/ wit ende root. Die witte sijn grooter ende meerder van wasse/ die roode corter ende minder.

Tfatsoen

Silene - Silene

Lychnis sylvestris, Tragonatum hieracopodium, Lampada, Saponaria, Jenettekens

 

Silene latifolia subsp. alba - Avondkoekoeksbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Lychnis sylvestris alba, witte Jenettekens
  • 1644 Vlaams: Christusooghen (Wilde), Jenettekens
  • 1616 Latijn: Lychnis silvestris
  • 1554/1557: Hieracopodium, Jennettekens (witte), Lampada, Lychnis sylvestris, Lychnis sylvestris alba, Lydweyck, Margenroszlin (wilde), Oeillets sauvages, Oeillets sauvages blancs, Saponaria, Tragonatum, Widerstosz

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

Witte Jenettekens hebben rouwe hayrachtighe witte stelen/ en witte hayrachtighe saechte bladeren/ den Christus oogen seer ghelijck/ maer van stelen dunder ende smalder van bladeren ende niet soo wit. Die bloemen comen uut een ront hayrachtich huyskens voort/ dat meerder es dan aen die Christus ooghen/ ende sijn van fatsoene den Christus ooghen ghelijck/ maer meer ghesneden ende sonder scerpe puntkens in dmiddel/ ende als die bloemen vergaen sijn/ zoo comen daer ronde bollekens voort daer in dat saet leyt. Die wortel es somtijts onderhalven voet lanck ende vinghers dick.

Silene dioica - Dagkoekoeksbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Lychnis sylvestris purpurea, roode Jenettekens
  • 1644 Vlaams: Christusooghen (Wilde), Jenettekens
  • 1616 Latijn: Lychnis silvestris
  • 1554/1557: Hieracopodium, Jennettekens (roode), Lampada, Lychnis sylvestris, Lychnis sylvestris purpurea, Lydweyck, Margenroszlin (wilde), Oeillets sauvages, Oeillets sauvages rouges, Saponaria, Tragonatum, Widerstosz

Overzicht Silene dioica op deze site

Alle foto's van Silene dioica op internet

Silene dioica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Silene dioica in Plantago PlantIndex

2 Die Roode Jenettekens sijn in alle manieren den Witten ghelijck/ maer en wassen duergaens niet soo hooch/ ende huer wortel en es niet lanck maer meest cort ende faselachtich. Die bloemen sijn root den anderen ghelijck.

Plaetse

2   Dese bloemen wassen op ongheboude plaetsen aen die canten van den velden ende by den weghen/ zy worden oock in die hoven gheplant/ ende worden somtijts door veel verplantens heel dobbel van bloemen.

 

Tijt

[196]   Zy bloeyen meest van in Meye alle den zoomer duer.

Naem

Jenettekens heeten in Griecx Lychnis agria. In Latijn Lychnis sylvestris/ van sommighen Tragonaton Hieracopodium, oft Lampada/ ende nu ter tijt Saponaria/ hoe wel nochtans dattet die rechte Saponaria niet en is. In Hoochduytsch Lydweyck/ wilde Margenroszlin en tot sommighe plaetsen Widerstosz. Hier te lande Jenettekens.

Natuere

Dese bloemen met hueren cruyde sijn den voorghescreven Christus ooghen van natueren seer ghelijck.

Cracht ende werckinghe

A   Tsaet/ bloemen ende het heel cruyt van den Jenettekens/ sijn goet tseghen die beet van den scorpioenen/ ende sijn soo crachtich daer teghen dat het cruyt alleen den scorpioenen voorgheworpen huer machteloos maeckt.

B   Tselve saet een half loot swaer inghenomen iaecht af met den camerganck die heete geele cholerijcke vochticheden.

 

^Naar het begin van deze pagina