Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 10, bladzijde 196-197  Zie volgende pagina »

Van Negelbloemen.   Cap. x.

1  

Agrostemma githago - Bolderik

Tfatsoen

Agrostemma githago - Bolderik

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Anthemon, Anthemon foliosum, Githago, Nigellastrum, Pseudomelanthium, Negelbloemen (Corenroosen)
  • 1644 Vlaams: Koorenroosen, Neghelbloemen
  • 1616 Latijn: Nigellastrum
  • 1554/1557: Anthemon, Anthemon foliosum, Corenroosen, Githago, Groszraden, Kornrosz, Negelbloemen, Nielle vulgaire, Nigellastrum, Pseudomelanthium, Raden

Overzicht Agrostemma githago op deze site

Alle foto's van Agrostemma githago op internet

Agrostemma githago bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Agrostemma+githago in Plantago PlantIndex

 

[197]   Negelbloemen hebben rechte dunne hayrachtige stelen daer aen wassen langhe smalle hayrachtighe ende aschvervwighe bladeren. Die bloemen sijn bruyn root in vijf bladerkens ghesneden den Jenettekens niet seer onghelijck/ naer die welcke een bolleken wast daer in swart saet leyt.

Plaetse

Dese bloemen wassen op die coren velden/ in die Terwe Rogge ende Gherste.

Tijt

Dese bloemen bloeyen in Meye Braeckmaent ende Ooghstmaent.

Naem

Dese bloemen als Ruellius scrijft heeten in Griecx ende in Latijn Anthemon/ ende Anthemon foliosum/ van sommighen Githago oft Nigellastrum, oft Pseudomelanthium. In Hoochduytsch Raden/ Groszraden ende Kornrosz. Hier te lande Corenroosen ende Negelbloemen. In Franchoys Yvraye.

Natuere ende Werckinghe

A   Cracht natuere ende werckinghe van desen Corenroosen es noch ter tijt niet bekent om dat zy niet ghebruyckt en worden/ dan alleen van sommighen ongheleerden die dit cruyt voor Lolium oft Nigella nemen/ tot groot achterdeel van den siecken.

 

2  

 

^Naar het begin van deze pagina