Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 , bladzijde clxxxi t/m cccxlv (181 - 345)  Zie volgende pagina »

Des Cruydeboecks dat tweede deel

Van der bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken, ondersceet, fatsoen, namen ende werckinghe
Duer D. Rembert Dodoens

Capitelen

 1. Van Violetten  183-184
 2. Van Penseen  185-186
 3. Van Steen vilieren  186-187
 4. Van Vilieren  187-189
 5. Van Mastbloemen  189-190
 6. Van Penninckbloemen  190-191
 7. Van Ginoffelen  191-193
 8. Van Christus ooghen  194
 9. Van Jenettekens  195-196
 10. Van Negelbloemen  196-197
 11. Van Corenbloemen  197-198
 12. Van Goutbloemen  199-200
 13. Van Vrouwen spiegel  200-201
 14. Van Peertsbloemen  201-202
 15. Van Riddersporen  202-203
 16. Van Akeleyen  204-205
 17. Van Bocxbaert  205-206
 18. Van Flouweelbloemen  206-207
 19. Van Madelieven  207-209
 20. Van Halscruyt  209-211
 21. Van Duysent schoon  211-212
 22. Van Mariettes  212-213
 23. Van blauw Clocxkens  214-215
 24. Van Vingherhoet cruyt  215-216
 25. Van Thunis bloemen  216-217
 26. Van Meybloemkens ende Eenblat  218-219
 27. Van Orant  219-221
 28. Van Plompen  221-222
 29. Van Camillen  223-225
 30. Van wilde Camillen  225-228
 31. Van Bruynettekens  228-229
 32. Van Rundsooghe  230-231
 33. Van Vokelaer  231-232
 34. Van Lisch over zee  232-235
 35. Van geel Lisch  235-236
 36. Van Wantluyscruyt  237-238
 37. Van water Lisch  238-239
 38. Van Lelien  239-241
 39. Van Heydens bloemen  242-243
 40. Van Jacinten  243-245
 41. Van Narcissen  245-246
 42. Van geel Sporckelbloemen  247-248
 43. Van witte Sporckelbloemen  248-249
 44. Van Affodillen  249-250
 45. Van Sofferaen  251-252
 46. Van Standelcruyt  252-259
 47. Van Tweebladt ende Margendre  259-261
 48. Van Hysope  261-262
 49. Van Cuele  262-263
 50. Van Thymus  263-264
 51. Van Serpillum  264-265
 52. Van Quendel  266-267
 53. Van Poleye  267-268
 54. Van Polium  269-270
 55. Van edel Marioleyne  270-271
 56. Van grove Marioleyne  271-272
 57. Van Engelsche Marioleyne  273
 58. Van Basilicom  274-276
 59. Van Ocimastrum  276-277
 60. Van Druyven cruyt  277-278
 61. Van Munte  278-282
 62. Van Calamentum  282-284
 63. Van Balseme  284-285
 64. Van Savie  285-287
 65. Van wilde Savie  288-289
 66. Van Scarleye  289-290
 67. Van Rosmarijn  290-291
 68. Van Lavender  291-293
 69. Van Stichas cruyt  293-294
 70. Van Dictamus  294-296
 71. Van Venckel  296-297
 72. Van Dille  298-299
 73. Van Anijs  299-300
 74. Van Ameos  301-302
 75. Van witte Comijn  302-303
 76. Van Comijn  303-304
 77. Van Coriander  304-305
 78. Van Nigella  306-308
 79. Van Libanotis  308-311
 80. Van Seseli  311-313
 81. Van tordylion  314-315
 82. Van Sison  315-316
 83. Van Daucus  316-317
 84. Van Bevernelle  317-319
 85. Van witte Steenbreeck  320-321
 86. Van Gulden steenbreeck  321
 87. Van Peerlen cruyt  322-323
 88. Van Betonie  323-324
 89. Van Panaces  324-325
 90. Van Ligusticum  325-327
 91. Van Angelica  328-329
 92. Van Peucedanum  330-331
 93. Van Meesterwortel  331-334

  Tot den Leser  334
  (inleiding tot het slot van het Tweede deel, over Gummen)

 94. Van Opopanax  335
 95. Van Laser  336-337
 96. Van Sagapenum  337-338
 97. Van Galbanum  338-339
 98. Van Ammoniacum  339-340
 99. Van Euphorbium  340-341
 100. Van Sarcocolla  341-342
 101. Van Glaucium  342
 102. Van Ladanum  342-345 (in werkelijkheid 342-343)
  (Het hoofdstuk over Ladanum beslaat twee bladzijden, in het origineel genummerd 342 en 345 (!).

Aantekening bij de paginering

 • de blanco pagina's na bladzijde 180 van het origineel [in werkelijkheid 179] en na de titel van het Tweede deel zijn in het origineel niet genummerd
 • de eerste tekstpagina is 183
  • het Tweede deel begint derhalve op bladzijde 181
  • en de blanco pagina voor de titelpagina is dus in werkelijkheid bladzijde 180
 • aan het slot van dit deel worden in de paginering twee bladzijden overgeslagen
  • zij springt van bladzijde 342 naar 345 en
  • het Derde deel begint op 346!

 

^Naar het begin van deze pagina