Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 Ondertitel, bladzijde [181]  Zie volgende pagina »

Ondertitel 

 

Des Cruydeboecks

Dat es van der cruyden gheslacht/ fatsoen/ naem/ natuere/ cracht en Werckinghe.

Dat tweede deel

Der hoochgheborene alderdoerluchtichste Coninghinne ende vrouwe/ vrouw Marie Coninghinne van Hungheren/ ende Beemen etcet. Gouvernante ende Regente der K.M. Neerlanden toegheschreven.

Duer Dooctoor Rembert Dodoens/ Medecijn der stadt van Mechelen.

^Naar het begin van deze pagina