Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 19, bladzijde 378-379   Zie volgende pagina »

Van Bertram.   Cap. xix.

1  

Anacyclus pyrethrum - Afrikaanse pyrethrum

 

Tfatsoen

Anacyclus pyrethrum - Afrikaanse pyrethrum (Roomse bertram, Marokkaanse kamille, Atlasmadeliefje)

Zie alle foto's van CalPhotos

Pyrethron, Pyrinon, Pyroton, Pyrites, Salivaris (Pyrethrum), Bertram

  • 1644 Vlaams: Bertram
  • 1616 Latijn: Pyrethrum
  • 1554/1557: Bertram, Pied d'Alexandre, Pyrethre, Pyrethrum, Salivaris

Overzicht Anacyclus pyrethrum op deze site

Alle foto's van Anacyclus pyrethrum op internet

Anacyclus pyrethrum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anacyclus pyrethrum in Plantago PlantIndex

Bertram heeft seer ghecloven bladeren den bladeren van Venckel aensienlijck. Die bloemen sijn in dmiddel geel rontsomme met cleyne witte van onder peersachtighe bladerkens beset/ den bloemen van den Camillen oft van den grooten Madelieven

[379]    ghelijckende. Die wortel es lanck recht somtijts vinghers dick heet ende brandende op die tonghe.

Plaetse

Dit cruyt en wast hier te lande niet van selfs/ maer wordt in der cruytliefhebbers hoven gheplant.

Tijt

Bertram bloeyet van in den Meye tot in deynde van den zoomer/ ende te wijle wordt sijn saet rijp.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Pyrethron. In Latijn Salivaris. In die Apoteke Pyrethrum/ van sommighen oock in Griecx Pyrinon, Pyroton oft Pyrites. In Hoochduytsch Bertram. In Franchois Pyrette ou pied d’Alexandre.

Natuere

Die wortel van Bertram es werm ende drooch tot in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Die wortel van Bertram met huenich vermenght ende inghenomen es goet tot die vallende sieckte/ popelsie/ verduerighen ende verouderden hooftsweer/ ende tot alle coude ghebreken van de herssenen.

B   Dese wortel gheknout ende in die mont ghehouwen doet sweeten ende treckt veel fluymen uut den hoofde duer den mont.

C   Bertram wortel in azijn ghesoden versuet die pijne der tanden al werm in den mont ghehouwen.

D   Olie daer die wortel van Bertram in ghesoden es/ doet sweeten ende es seer goet tot die huyveringhe/ vercoude ende lamme leden/ alsmense daer mede strijckt.

 

^Naar het begin van deze pagina