Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 27, bladzijde 386   Zie volgende pagina »

Van Doronicum.   Cap. xxvii.

1  

Doronicum columnae - Voorjaarszonnebloem

Doronicum pardalianches - Hartbladzonnebloem

Tfatsoen

Doronicum columnae - Voorjaars-zonnebloem

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Haronigi, Doronigi, Durugin, Dulcichinum (Doronicum), Doronicum van de Arabieren

   Noot: Dit is de wortel van de Doronicum die door de Arabische artsen is beschreven.

  • 1644 Vlaams: Doronicum nae de Arabische meesters
  • 1616 Latijn: Doronicum)
  • 1554/1557: Aconit, Aconitum, Aconitum pardalianches, Cammoron, Doronicum (des Arabes), Doronigi, Durugin, Durungin, Haronigi, Myoctonum, Theliphonum, Theriophonon

 

Doronicum pardalianches - Hartblad-zonnebloem

Daarnaast was er een Doronicum Romanum bekend, ook Aconitum pardalianches genoemd, dit is
  • 1644 Vlaams: Doronicum (Ghemeyn)
  • 1616 Latijn: Aconitum pardalianches primum
  • 1554/1557: Cammaron, Cammoron, Aconitum pardalianches des Anciens, Doronicum Romanum, Myoctonon, Thelyphonum

Doronicum heeft eenen rechten ronden steel ontrent onderhalven voet hooch wassende/ daer aen wassen langhe smalle bladeren den bladeren van Vilieren ghelijck. Op dopperste van den stelen wassen schoone geele bloemen. Die wortelen sijn cort dickachtich van buyten geel van binnen wit/ suet van smaecke.

Plaetse

Doronicum wast in Sin als Serapio scrijft dat es in Syrien als Pandestarius uut leyt. Ende oock op sommighe gheberchten in Italien.

Naem

Dese wortel wordt gheheeten van den Arabeuschen meesters Haronigi, Doronigi oft Darugin. In die Apoteke Doronicum te Venegien Dulcichinum.

Natuere

Serapio scrijft dat Doronicum werm es tot in den derden graedt.