Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 28, bladzijde 387   Zie volgende pagina »

Van zedoaria.   Cap. xxviii.

1  

Curcuma zedoaria - Kurkumawortel (Zedoarwortel)

Curcuma zedoaria - Kurkumawortel (Zedoarwortel)

  • Zedoaria, Cyperus Indus van Dioscorides (Zedoaria), (ghemeyne) Zedoaria
  • 1644 Vlaams: Zedoaria
  • 1616 Latijn: 1469
  • 1554/1557: Zedoar block, Zedoaria, Zurumbeth
     Noot: Het zou ook een gembersoort: Zingiber zerumbet kunnen zijn, of de Curcuma zerumbet, een andere zedoarwortelsoort.

[387]   Die wortel diemen voor Zedoaria nu ter tijt in die Apoteken vercoopt/ es een effene langachtighe wortele ontrent eenen duym lanck ende cleynen vingher dick/ van buyten wit aschverwich/ van binnen bruynachtich/ heet ende vremdachtich van smaecke.

Naem

Dese wortel heet in die Apoteke Zedoaria ende wordt daer voor ghebruyckt/ maer en es niet dat Zedoar oft Zedoaria daer Serapio int clxxii.capittel af scrijft/ want die heeft wortelen ghelijck ronde Osterluceye/ ende es noch ter tijt onbekent. Sommighe gheleerde meynen dat dese ghemeyne zedoaria dat Cyperus Indus es daer Dioscorides af scrijft. Naer onsen duncken eest een vreemde wortele van den ouders onbekent.

Natuere

Die ghemeyne Zedoaria es heet ende drooghe tot in den derden graedt als uut sijnen heeten smaeck wel kennelijck es.

Cracht ende werckinghe

A   Die ghemeyne Zedoaria wordt nu ter tijt seer gepresen tseghen alle quade lochten ende haestige sieckten/ ende men scrijft huer toe dat die dese wortel in den mont hout gheen quade lochten en kan ontfanghen. Item dat zoo wie dese wortel met edick inneempt ende daer mede sweet/ terstont van der haestigher sieckten ende pestilentie ghenesen sal worden.

B   Dese wortel dient oock seer wel tot pijne ende weedom ende winden van den inwendighen leden met anderen medecynen ende electuarien vermenght ende inghenomen.

 

^Naar het begin van deze pagina