Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 91, bladzijde 486 (Aanvulling)  Zie volgende pagina »

Van Pseudodictamum.

1  

Ballota pseudodictamnus - Kretenzische ballote

 

Ballota pseudodictamnus - Kretenzische ballote

Pseudodictamnum Andere, betere houtsnede voor Pseudodictamnum of valsch Dictamnum
zie ook editie 1644
,
besproken in Cruijdeboeck deel 2, hoofdstuk 70

  • 1644 Vlaams: Dictamnum (Valsch), Diptam (Valsch)
  • 1616 Latijn: Pseudodictamnum
  • 1554/1557: Dictam bastard, Dictamnum (valsch), Diptam bastard, Diptamum, Fraxinella, Pseudodictamnum, Pseudodictamum nothum, Tragium

[486]   Dit es die oprechte figuere van Pseudodictamum/ die ghestelt behoort te wesene in tweede boeck Cap.lxx. want die figuere die daer ghestelt es/ en es ni