Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck Deel 3, bladzijde cccxlvii t/m cccclxxxviii (347 - 488)  Zie volgende pagina »

Des Cruydeboecks dat derde Cruijdeboeck deel

Van der wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen, fatsoen, naem, natuere, cracht, werckinghe ende hindernisse
Duer D. Rembert Dodoens

Capitelen

 1. Van Osterlucey  349-351
 2. Van Holwortel  351-352
 3. Van Apios  352-354
 4. Van Swaluwortel  354-355
 5. Van Haselwortel  355-356
 6. Van Speerwortele  357-358
 7. Van Aron  358-359
 8. Van water Aron  359-360
 9. Van Santorie  360-363
 10. Van Rhabarbare  363-364
 11. Van Verckens broot  365-367
 12. Van Gentiaen  367-368
 13. Van Madelgheer  369-370
 14. Van Alantwortel  370-371
 15. Van Meum  371-372
 16. Van Pioenen  372-374
 17. Van Valeriane  375-377
 18. Van Roosewortel  377-378
 19. Van Bertram  378-379
 20. Van wilden Bertram  379-380
 21. Van Seepcruyt  380-381
 22. Van Polemonia  382-383
 23. Van wilden Galigaen  383-384
 24. Van Galigaen  384-385
 25. Van Gengebeer  385-386
 26. Van Calmus  386
 27. Van Doronicum  386
 28. Van zedoaria  387
 29. Van witte Nieswortel  387-389
 30. Van wildt wit Niescruyt  389-390
 31. Van swerte Nieswortel  390-393
 32. Van Aloe  393-394
 33. Van Wonderboom  395-396
 34. Van tithymallen  396-401
 35. Van Ezula  401-403
 36. Van Springcruyt  403-404
 37. Van Duyvels melck  405-406
 38. Van tripolium  406-407
 39. Van thapsia  407-408
 40. Van Hermodactilen  409-410
 41. Van Laureola  410-411
 42. Van Mezereon  411-413
 43. Van Luyscruyt  414-415
 44. Van wilde Concommeren  415-417
 45. Van Coloquintida  417-418
 46. Van Seneboom  418-420
 47. Van Agaricus  420-421
 48. Van Bryonie  421-424
 49. Van wilde Bryonie  424-425
 50. Van Lynen  426-427
 51. Van Clocxkens winde  427-428
 52. Van Swerte winde  428-429
 53. Van Zee winde  429-430
 54. Van Stekende winde  430-431
 55. Van Scammonia  431-432
 56. Van Alfsrancke  432-433
 57. Van Scorfte  434-435
 58. Van Hoppecruyt  435-436
 59. Van Varen  436-438
 60. Van Groot varen  438-439
 61. Van Boomvaren  440-441
 62. Van Eycken Varen  441-442
 63. Van Steen hertstonghe  442-443
 64. Van Gracht varen  443-444
 65. Van Steen varen  444-445
 66. Van Vrouwenhayr  445-447
 67. Van wederdoot  447
 68. Van Steenlever cruyt  448
 69. Van Mosch  449-452
 70. Van Hanenvoet  452-455
 71. Van Sint Anthuenis raepken  456
 72. Van Booterbloemen  456-458
 73. Van Egelcoolen  458-459
 74. Van wolfsbesien  459-460
 75. Van wolfswortele  460-462
 76. Van Oleanderboom  462-463
 77. Van Huel  463-465
 78. Van Clapper roosen  465-467
 79. Van Geelen huel  467-468
 80. Van Mandragora  468-470
 81. Van Verangenes  470-471
 82. Van Gulden appelen  471-472
 83. Van Doren appel  472-473
 84. Van Balsem appel  473-475
 85. Van Nascaye  475-476
 86. Van Criecken van over zee  476-477
 87. Van groote Nascaye  478-479
 88. Van Solanum somniferum ende Manicum  479-480
 89. Van Bilsen  480-484
 90. Van Scheerlinck  484-485
Aanvullingen en de houtsnede van de gulden boterbloem

Aantekening bij de paginering

 • op bladzijde 346 staat het drukkersmerk van Jan vander Loe 9(is in werkelijkheid 344)
 • de bladzijde na de titel van het Derde Cruijdeboeck deel is blanco, maar telt mee in de nummering van de bladzijden (348)
 • de tekst begint op 349

 

^Naar het begin van deze pagina