Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 25, bladzijde 526-527  Zie volgende pagina »

Van wilde Vitsen.   Cap. xxv.

1  

Vicia cracca - Vogelwikke

2  

Onobrychis viciifolia - Esparcette

Tfatsoen

Vicia cracca - Vogelwikke

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Arachus, wilde Vitsen

  • 1644 Vlaams: Krock (Kleynen)
  • 1616 Latijn: Craccae alterum genus [542]
  • 1554/1557: Arachus, Vesce sauvage (seconde espece de), Vitsen (wilde), Wicken (wilde)

Overzicht Vicia cracca op deze site

Alle foto's van Vicia cracca op internet

Vicia cracca bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Vicia cracca in Plantago PlantIndex

Die wilde Vitsen sijn den Crock van stelen/ bladeren ende clauwierkens seer ghelijck/ maer huer bloemen en wassen niet als aen dat Crock/ maer groeyen seer veel by een aen langhe steelkens schier een are ghelijckende/ ende sijn van verwen purperblauw. Ende als dese vergaen/ zoo volghen daer plattachtighe hauwkens naer/ ende daer in leyt dat saet/ dat den sade van Crock seer ghelijck es.

Onobrychis viciifolia - Esparcette

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Onobrychis, Glaux marina

  • 1644 Vlaams: Onobrychis
  • 1616 Latijn: Onobrychis [548]
  • 1554/1557: Onobrychis

Overzicht Onobrychis viciifolia op deze site

Alle foto's van Onobrychis viciifolia op internet

Onobrychis viciifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Onobrychis viciifolia in Plantago PlantIndex

2   By desen gheslachte van wilde Vitsen soude oock wel moghen ghestelt worden/ Sekere cruyt/ den voorghescreven van bladeren ende wasse niet seer onghelijck/ dat rouwe ruyghe hauwkens draeght/ dwelck hier te lande niet ghemeynlick en groeyet/ maer alleen in der cruytliefhebbers hoven gheplant wordt. Ende dit gheslacht van cruyde

 

[527]   heeft bladeren/ ghelijck die bladeren van wilden Vitsen/ maer wat smalder/ witter ende saechter. Sijn bloemen wassen oock aen langhe steelkens veel by een/ ende sijn van verwen meest schoon licht root/ ende als die vergaen zoo volghen daer platte rouwe ruyghe rondachtighe hauwkens naer/ somtijts ghelijck een cleyn egelken gefatsoeneert/ dwelck dat saet sijn.

Plaetse

1   Die wilde Vitsen groeyen aen die canten van den velden in die beempden ende dicwils in vochtighe plaetsen ende ontrent die waterloopen.

2   Dat ander gheslacht wordt voor een nieuwicheyt van den cruytliefhebbers hier te lande in die hoven gheplant. Men seyt dattet aen die canten van der zee/ op die duynen ende dyerghelijcke ongheboude plaetsen overvloedich voortcoemt.

Tijt

1   Die wilde Vitsen bloeyen meest in Braeckmaent/ ende corts daer naer zoo leveren sy huer saet ende hauwen.

2   Dat ander cruyt bloeyet in Hoymaent/ ende levert oock te wyle sijn saet.

Naem

1   Dierste gheslacht es sonder twijfel/ oock een maniere van Crock/ ende mach oock wel Arachus ghenaemt/ ende voor een geslacht van Arachus gehouden worden. In Hoochduytsch worddet gheheeten wilder Wicken. Hier te lande wilde Vitsen. In Franchois Vesce saulvage.

2   Dander cruyt wordt van sommighen ghehouwen voor Onobrychis/ ende van sommighe andere voor Glaux marina.

Cracht ende werckinghe

1   Die wilde Vitsen en sijn niet beeter dan Crock/ ende daer om zoo dienen zy oock alleene/ tot voederinghe van den beesten ghelijck andere oncruyden.

2   Es dat ander gheslacht Glaux oft Onobrychis/ zoo salmen zijn cracht bescreven vinden hier voor/ in die Capittelen van Glaux oft Onobrychis.

 

^Naar het begin van deze pagina