Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 27, bladzijde 528-529  Zie volgende pagina »

Van Vogelvoet.   Cap. xxvii.

1  

Ornithopus perpusillus - Klein vogelpootje

Tfatsoen

Ornithopus perpusillus - Klein vogelpootje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Ornithopodium, Ornithopodion, Polygala, Vogelvoet

  • 1644 Vlaams: Voghelvoet
  • 1616 Latijn: Ornithopodium (Avis pes) [544]
  • 1554/1557: Ornithopodium, Pied d'oyseau, Polygala de Dioscoride, Voghelvoet

Overzicht Ornithopus perpusillus op deze site

Alle foto's van Ornithopus perpusillus op internet

Ornithopus perpusillus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ornithopus perpusillus in Plantago PlantIndex

 

[529]   Vogelvoet es den Crock ende den wilden Vitsen ghelijck/ maer mindere/ het heeft cleyne dunne teere steelkens/ ende cleyne gheveerderde bladerkens van fatsoene rondachtich. Die bloemen sijn cleyn ende geelachtich op cleyne steelkens veel by een ghedronghen wassende/ ende als die vergaen/ zoo volghen daer cleyne dunne cromme hauwkens/ vijf oft sesse by een/ tsamen eenen ghesloten clauwken/ oft voetken/ van eenen cleynen vogelken ghelijckende/ ende daer in ligghen/ cleyne ronde sadekens/ den raepsade niet onghelijck van fatsoene.

Plaetse

Vogelvoet wast op sommighe corenvelden/ ende wordt oock in sommighe hooghe beempden ende op dorre grasachtighe straten ende heyden ghevonden. Ende dat in die beempden/ oft op die grasachtighe straten wast/ es veel mindere/ dan tghene dat op die corenvelden groeyet.

Tijt

Vogelvoet bloeyet van in Braeckmaent/ tot in den Herfst/ ende te wyle zoo leveret hy oock sijn saet.

Naem

Dit wildt cruyt wordt hier te lande gheheeten Vogelvoet/ om dat sijn hauwkens den clauwkens van cleynen voghelkens ghelijcken/ ende daer naer machmen tselve oock wel heeten Ornithopodion/ want anders gheenen Latijnschen oft Griecxen naem en hevet/ die ons bekent es/ ten sy dattet es dat Polygala/ van Dioscorides bescreven/ ghelijck eenighe nu ter tijt soude moghen segghen.

Natuere ende werckinghe

Dit cruyt en wordt in der medecynen noch tot oorboor van den menschen niet ghebruyckt/ maer es een goet voeder voor die peerden ende koeyen etc.

 

^Naar het begin van deze pagina