Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 44, bladzijde 550-551  Zie volgende pagina »

Van Lischdodden.   Cap. xliiii.

1  

Typha latifolia - Grote lisdodde

 

Tfatsoen

Typha latifolia - Grote lisdodde

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Typhe, Typha, Typha palustris, Typha aquatica, Cestum morionis,   Lischdodden (Lisch dodden, Donsen)

  • 1644 Vlaams: Donsen, Lischdodden
  • 1616 Latijn: Typha palustris [604]
  • 1554/1557: Cestum morionis, Donsen, Lieszknospen, Lischdodden, Narrenkolben, Masses, Marteau, Typha, Typha aquatica, Typha aquatique, Typha palustris

Overzicht Typha latifolia op deze site

Alle foto's van Typha latifolia op internet

Typha latifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Typha latifolia in Plantago PlantIndex

[551]   Dit cruyt heeft langhe smalle scerpe bladeren/ den bladeren van Riet seer ghelijck. Tusschen die bladeren wast eenen effenen calen steel/ sonder leden oft knoopen/ van binnen niet hol/ ende daer op wast een grauwe saechte dicke effene are oft dodde/ niet anders schijnende te wesene dan veel grauw wollachtighe hayrkens vast in een ghedronghen. Die ten laesten als die are rijp es met den winde wech stuyven/ die zoo saecht sijn datmen in sommighe landen daer mede die cussenen ende bedden vult/ als Leonhart Fuchs scrijft.

Plaetse

Dese Lischdodden wassen hier te lande in ondiepe staende wateren/ ende aen die canten van den grooten rievieren/ ende ghemeynlick tusschen dat Riet.

Tijt

Lisch dodden worden in Hoymaent ende in Ooghstmaent ghevonden.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Typhe. In Latijn Typha/ ende nu ter tijt Typha palustris/ tot ondersceet van dat ander Typha cerealis ghenaempt/ dat een gheslacht van Coren es/ daer af in tvierde capittel van desen boeck ende dit Cruijdeboeck deel ghescreven es/ van sommighen wordt dit cruyt oock ghenaempt Typha aquatica ende Cestum morionis. In Hoochduytsch Narrenkolben ende Lieszknospen. In Neerduytsch Lisch dodden ende/ Donsen. In Franchois Rouseau et Masses.

Natuere

Dit cruyt es cout ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die saechte wollachtighe hayrkens van den Lischdodde/ met verckens liese vermenght ghenesen die verbrantheyt daer op gheleyt.

 

^Naar het begin van deze pagina