Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 52, bladzijde 561-562  Zie volgende pagina »

Van witte wech Distel.   Cap. lii.

1  

Onopordum acanthium - Wegdistel

 

Tfatsoen

Onopordum acanthium - Wegdistel

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Acanthion, Acanthium, witte wech Distel (wilde witte Distel, groote witte Distel)

  • 1644 Vlaams: Distel (Eerste Witte Wegh-)
  • 1616 Latijn: Acanthium [720]
  • 1554/1557: Acanthium, Chardon argentin, Distel (groote witte), Distel (weisz Wege-), Distel (witte wech-), Distel (wilde)

Overzicht Onopordum acanthium op deze site

Alle foto's van Onopordum acanthium op internet

Onopordum acanthium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Onopordum acanthium in Plantago PlantIndex

[562]   Die witte wech Distel es onser vrouwen Distel niet onghelijck/ sij heeft groote breede bladeren die rontsomme die canten ghesneden sijn/ ende met scerpen stekende dorenen beset/ ende met een teer saecht wolleken overtrocken sijn. Die stelen sijn lanck ende dick vol stekende dorenen beset/ daer op wassen rouwe bollen/ van fatsoene met bloemen ende sade Onser vrouwen distel ghelijck. Die wortel es groot ende dick.

Plaetse

Dese Distel wast hier te lande aen die wegen/ canten van den velden/ ende op ongheboude sandachtighe plaetsen.

Tijt

Witte wech distel bloeyet van in Braeckmaent tot in deynde van Oostmaent/ oft noch spaeder.

Naem

Dese Distel wordt gheheeten in Griecx Acanthion. In Latijn Acanthium. In Hoochduytsch Weisz wege distel. In Neerduytsch Witte wech distel/ ende wilde oft groote Witte distel. In Franchois Chardon argentin ou Chardon sauvage

Natuere

Witte wech distel es werm van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren oft wortel van deser Distele sijn goet ghedroncken ende inghenomen den ghenen die van den cramp sieck sijn oft eenich ledt vercrompen oft ghespannen hebben/ als Dioscorides ende Galenus scrijven.

 

^Naar het begin van deze pagina