Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 63, bladzijde 575-576  Zie volgende pagina »

Van walstroo.   Cap. lxiii.

1  

Galium verum - Geel walstro

Tfatsoen

Galium verum - Geel walstro

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Gallion, Gallium, Galation, Galerium, Walstroo

  • 1644 Vlaams: Walstroo (Ghemeyn oft Geel)
  • 1616 Latijn: (Gallium
  • 1554/1557: Galation, Galerium, Gallion, Gallium, Megerkraut, Muguet (petit), Walstroo

Overzicht Galium verum op deze site

Alle foto's van Galium verum op internet

Galium verum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Galium verum in Plantago PlantIndex

 

[576]   Walstroo heeft dunne ronde effene steelkens/ ende cleyne smalle bladerkens rontsomme die stelen ghelijck een sterreken gheset/ den Cleefcruyde seer ghelijck maer minder/ teerder ende niet rouw maer effen. Die bloemen sijn geel/ ende wassen veel by een op corte steelkens/ op dopperste van den stelen ghelijck aen wilde Rotte. Die wortel es teer ende faselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast op ongheboude velden/ ende sommighe berghachtighe plaetsen/ ghelijck op den Roesselberch by Loven.

Tijt

Het bloeyet in Hoymaent ende in Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt heet in Griecx ende in Latijn Gallion/ van sommighen Galation ende Galerium. In Duytsch Walstroo ende van sommighen Megerkraut. In Franchois Petit Muguet.

Natuere

Walstroo es werm ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die bloemen van Walstroo ghestooten ende op die verbrantheyt gheleyt trecken die hitte ende brant uut/ ende heylen datter verbrant es.

B   Die selve bloemen op die wonden gheleyt/ oft in die nuese ghesteken stelpen dat bloeyen.

C   Die bladeren van Walstroo met olie van Roosen vermenght/ ende in die Sonne ghewonnen/ ghenesen die leden die verarbeyt ende moede sijn/ als sy daer mede bestreken worden.

 

^Naar het begin van deze pagina