Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 64, bladzijde 676-677   Zie volgende pagina »

Van Persickcruyt.   Cap. lxiiii.

1  

Persicaria maculosa - Perzikkruid

 

Tfatsoen

Persicaria maculosa - Perzikkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Persicaria, Persickcruyt (Persick cruyt, Vloocruyt)

  • 1644 Vlaams: Persencruydt
  • 1616 Latijn: Persicaria [608]
  • 1554/1557: Curaige, Flochkraut, Persicaire, Persicaria, Persichkraut, Persickcruyt, Vloocruyt

Overzicht Persicaria maculosa op deze site

Alle foto's van Persicaria maculosa op internet

Persicaria maculosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Persicaria maculosa in Plantago PlantIndex

Dit cruyt es den Waterpepere van bladeren stelen ende in een ghedronghen bloemen seer ghelijck/ maer en es niet heet oft scerp/ maer meest sonder eenighen

[677]   merckelijcken smaeck. Sijn stelen sijn ront ende gheknoopt. Die bladeren sijn lanck ende smal/ gelijck die bladeren van Waterpeper/ maer bruynder ende in dmiddel bruyne swertachtighe plecken hebbende/ de welcke die bladeren van dat Waterpeper niet en hebben. Die bloemen sijn lijfverwich oft root/ ende wassen oock in een ghedronghen/ ende daer naer volght bruyn breet saet. Die wortel es geel ende veeselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast oock in vochtighe neere plaetsen/ ende ontrent die canten van den wateren/ ende wordt dickwils by dat Waterpeper ghevonden.

Tijt

Dit cruyt levert sijn bloemen in Hoymaent ende Oostmaent/ ende corts daer naer sijn saet.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt in Latijn gheheeten Persicaria. In Hoochduytsch Persichkraut oder Flochkraut. In Neerduytsch Persick cruyt/ en van sommighen Vloocruyt.

Natuere

Persick cruyt es cout ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Persick cruyt gruen ghestooten es goet gheleyt op die versche wonden/ want het vercoelt ende bescermt die selve van alle verhittinghen ende apostumatien. Tselve doet oock dat sap van den bladeren daer in ghedruypt.

 

^Naar het begin van deze pagina