Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 76, bladzijde 694-695   Zie volgende pagina »

Van Honds loock.   Cap. lxxvi.

1  

Muscari neglectum - Troshyacint

2  
 

Muscari neglectum - Troshyacint (andere vorm)

Tgheslacht

Van desen Hondsloock vindtmen nu ter tijt twee gheslachten/ een groot/ ende een cleyn/ anders malcanderen ghelijck.

Tfatsoen

  Pancratium, Scilla, Hondsloock

 

Muscari neglectum - Troshyacint

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Pancratium maius, groot Hondsloock

Overzicht Muscari neglectum op deze site

Alle foto's van Muscari neglectum op internet

Muscari neglectum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Muscari neglectum in Plantago PlantIndex

[694]   1   Dat grootste Hondsloock heeft langhe breedachtighe bladeren/ ende daer en tusschen wast eenen rechten ronden steel/ voortbringhende veel peersachtighe blauwe bloemkens deen boven dandere rontsomme den steel gheset/ die van onder opwaert bloeyen. Die wortel es ront ghelijck eenen Aijeuijn.

Muscari neglectum - Troshyacint (andere vorm)

Pancratium minus, cleyn Hondsloock

2   Dat cleyn Hondsloock es den voorghescreven van bladeren bloemen ende wortelen ghelijck/ maer mindere.

Plaetse

Hondsloock wast tot sommighe plaetsen in die bosschen/ maer hier te lande en worddet niet ghevonden/ dan in der cruytliefhebbers hoven/ daer tselve gheplant wordt.

Tijt

Hondsloock bloeyet in tlaetste van Aprill ende in Meye.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx ende in Latijn Pancratium/ van sommighen oock Scilla/ om dat den squillen van natueren gelijck es. In die Apoteke eest met sijnen rechten naem onbekent. In Hoochduytsch worddet ghenaemt Hundsknoblauch/ ende daer naer in onse tale Hondsloock.

Natuere

Hondsloock es werm ende drooghe van natueren den zee Aijeuijn ghelijck.

 

 

Cracht ende werckinghe

[695]   A   Honds loock es van crachten ende werckinghe den Zee aijeuijn ghelijck/ alleen niet zoo sterck oft crachtich. Ende mach daer voor in alle saken als Galenus seyt ghebruyckt worden. Ende wordt oock ghelijck die Zee aijeuijn bereyt als Dioscorides scrijft.

^Naar het begin van deze pagina