Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

De herkende planten in dit boek

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Atriplex hortensis Tuinmelde (groene en rode variëteit) Melde, tamme Cruijdeboeck 5, 1
Atriplex prostrata Gespiesde melde Melde, wilde Cruijdeboeck 5, 1
Atriplex patula Uitstaande melde Melde, cleyne Cruijdeboeck 5, 1
Amaranthus caudatus Kattenstaartamarant Maier, groote Cruijdeboeck 5, 2
Chenopodium polyspermum Korrelganzenvoet Maier, cleyne

Cruijdeboeck 5, 2

Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet Gansenvoet (Verckensdoot) Cruijdeboeck 5, 3
Chenopodium vulvaria Stinkende ganzenvoet Bocxcruyt

Cruijdeboeck 5, 4

Beta   Biet   Cruijdeboeck 5, 5
Beta vulgaris subsp. maritima Strandbiet Beete Cruijdeboeck 5, 5
Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Cicla' en 'Crassa'  Snijbiet (Warmoes) Beete, witte Cruijdeboeck 5, 5
Beta vulgaris subsp. vulgaris Biet Beete, roode Cruijdeboeck 5, 5
Beta vulgaris var. rubra (Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Conditiva')  Rode biet (Kroot) (ras Conditiva) Roomsche roode Beete Cruijdeboeck 5, 5
Brassica oleracea Kool Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica rapa Raapzaad Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica nigra Zwarte mosterd Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica juncea Sareptamosterd Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica napus Koolzaad Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica carinata Abessijnse mosterd Brassica juncea - Sareptamosterd

Cruijdeboeck 5, 6

Brassica oleracea (capitata) var. alba Witte kool Sluytkoolen, witte (Cabuyskoolen) Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea var. sabauda Savooiekool Koolen, Savoyssche Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea var. botrytis Bloemkool Bloemkoolen

Cruijdeboeck 5, 6

Brassica napus var. napobrassica Koolraap Raepkoolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica rapa var. rapa Knolraap Raepkoolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea var. viridis Zwarte kool Koolen, swerte Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea (acephala) var. rubra Rodekool Koolen, roode (groote roo Koolen)

Cruijdeboeck 5, 6

Brassica oleracea (capitata) var. rubra Rodekool Rooskens (roode Sluytkoolen) Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea var. acephala (Brassica oleracea var. gongylodes) Koolrabi Koolen, ghehackelde Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea var. sabellica Boerenkool Koolen, ghecronkelde Cruijdeboeck 5, 6
Brassica rapa 'Sylvestris' (Brassica rapa var. rapifera) Meiraap Slooren

Cruijdeboeck 5, 6

Crambe maritima Zeekool Koolen, zee- (wilde zee Koolen) Cruijdeboeck 5, 7
Spinacia oleracea Spinazie Spinagie Cruijdeboeck 5, 8
Rumex Zuring   Cruijdeboeck 5, 9
Rumex aquaticus Paardenzuring Patich (Peerdick)

Cruijdeboeck 5, 9

Rumex patientia Spinaziezuring Patientie (groot Sulker) Cruijdeboeck 5, 9
Rumex obtusifolius Ridderzuring Patich, wilde Cruijdeboeck 5, 9
Rumex sanguineus Bloedzuring Drakenbloet Cruijdeboeck 5, 9
Rumex acetosa Veldzuring Surckele Cruijdeboeck 5, 9
Rumex acetosella Schapenzuring Surckele, velt- (scaeps Surckele) Cruijdeboeck 5, 9
Rumex hydrolapathum Waterzuring Hippolapathum Cruijdeboeck 5, 9
Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik Goede Heyndrick (Lammekensoore, Algoede)

Cruijdeboeck 5, 10

Cichorium Andijvie, Cichorei   Cruijdeboeck 5, 11
Cichorium endivia Andijvie Endivie, witte (witte tamme Endivie)

Cruijdeboeck 5, 11

Cichorium intybus var. foliosum Cichorei (Brussels lof, Witlof) Cicoreye (blauwe tamme Endivie)

Cruijdeboeck 5, 11

Cichorium intybus Wilde cichorei Cicoreye, wilde (blauwe wilde Cicoreye)

Cruijdeboeck 5, 11

Chondrilla juncea Knikbloem Cicoreye, geele wilde

Cruijdeboeck 5, 11

Sonchus Melkdistel   Cruijdeboeck 5, 12
Sonchus asper Gekroesde melkdistel Distel, gansen- (Melckweye) Cruijdeboeck 5, 12
Sonchus arvensis Akkermelkdistel Hasenlattouwe (Hasenstruyck, Dauwdistel, Caninencruyt) Cruijdeboeck 5, 12
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid Havickscruyt, groot

Cruijdeboeck 5, 13

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid Havickscruyt, cleyn Cruijdeboeck 5, 13
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand Duyvelsbeet (tweede cleyn Havickscruyt) Cruijdeboeck 5, 13
Crepis tectorum Smal streepzaad ? Havickscruyt, aldercleynst Cruijdeboeck 5, 13
Cirsium spec. (een vederdistelsoort) Dauwdistel, groote

Cruijdeboeck 5, 14

Catananche caerulea Blauwe strobloem Condrilla, groote Cruijdeboeck 5, 15
Taraxacum officinale Paardenbloem Pape(n)cruyt (Hontsroosen, Canckerbloemen, Scorftbloemen) Cruijdeboeck 5, 15
Senecio viscosus Kleverig kruiskruid Cruyscruyt, groot (Silsom) Cruijdeboeck 5, 16
Senecio vulgaris Klein kruiskruid Cruyscruyt, cleyn Cruijdeboeck 5, 16
Crepis foetida Stinkend streepzaad Grijscruyt Cruijdeboeck 5, 16
Lactuca Sla en slarassen   Cruijdeboeck 5, 17
Lactuca sativa Sla Lattouwe, tamme Cruijdeboeck 5, 17
Lactuca sativa var. crispa Pluksla Lattouwe, ghecronckelde Cruijdeboeck 5, 17
Lactuca sativa var. capitata Kropsla Lattouwe, ghesloten (Cropsalaet) Cruijdeboeck 5, 17
Lactuca serriola Kompassla Lattouwe, wilde

Cruijdeboeck 5, 18

Portulaca oleracea Postelein Porceleyne, tamme en wilde

Cruijdeboeck 5, 19

Atriplex portulacoides Gewone zoutmelde Porceleyne, zee- Cruijdeboeck 5, 19
Crithmum maritimum Zeevenkel Creta marina Cruijdeboeck 5, 20
Veronica beccabunga Beekpunge Waterpongen Cruijdeboeck 5, 21
Bunium bulbocastanum Aardkastanje Eerdtnoten, cleyne Cruijdeboeck 5, 22
Alcea rosea Stokroos Malve, tamme (Winterroosen) Cruijdeboeck 5, 23
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid Maluwe, groote (groote wilde Maluwe, Keeskenscruyt)

Cruijdeboeck 5, 23

Malva pusilla Rond kaasjeskruid Maluwe, cleyne (cleyne witte Maluwe)

Cruijdeboeck 5, 23

Althaea officinalis Heemst Maluwe, witte (witte Huemst) Cruijdeboeck 5, 24
Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid Sigmaertscruyt

Cruijdeboeck 5, 25

Hibiscus trionum Drie-urenbloem (Uurbloem) Maluwe, Veneetsche Cruijdeboeck 5, 26
Cucumis sativus Komkommer, Augurk Concommeren, tamme Cruijdeboeck 5, 27
Cucurbita Pompoen   Cruijdeboeck 5, 28
Cucurbita pepo Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen)   Cruijdeboeck 5, 28
Citrullus lanatus Watermeloen Citrullen Cruijdeboeck 5, 29
Cucumis melo Meloen Meloenen

Cruijdeboeck 5, 30

Cucurbita maxima Reuzenpompoen (Winterpompoen) Cauwoorden, groote Cruijdeboeck 5, 31
Lagenaria siceraria Fleskalebas Cauwoorden Cruijdeboeck 5, 31
Brassica napus var. napus Koolzaad Rapen

Cruijdeboeck 5, 32

Brassica napus var. napobrassica Koolraap (cultuurvorm) Steckrapen Cruijdeboeck 5, 33
Campanula rapunculus Rapunzelklokje Raponcelen, cleyne of ghemeyne Cruijdeboeck 5, 34
Campanula rapunculoides Akkerklokje Raponcelen, groote Cruijdeboeck 5, 34
Raphanus sativus Radijs Radijs, tamme of ghemeyne

Cruijdeboeck 5, 35

Armoracia rusticana Mierik (Mierikswortel) Radijs, wilde (Meerradijs) Cruijdeboeck 5, 35
Raphanus raphanistrum Knopherik Radijs, water- Cruijdeboeck 5, 35
Daucus Peen   Cruijdeboeck 5, 36
Daucus carota 'Sativus' Peen (cultuurvorm) Peen, tamme (geel, roode) (Poten, geel Wortelen, Caroten) Cruijdeboeck 5, 36
Daucus carota Peen (wilde vorm) Peen, wilde (Vogelsnest, Croonkenscruyt) Cruijdeboeck 5, 36
Pastinaca sativa subsp. sativa Pastinaak (cultuurvorm) Moren (Pastinaken), tamme

Cruijdeboeck 5, 37

Pastinaca sativa Pastinaak (wilde vorm) Moren, wilde

Cruijdeboeck 5, 37

Sium sisarum Suikerwortel Suyckerwortelkens (Serillen) Cruijdeboeck 5, 38
Petroselinum crispum Peterselie Eppe, hof- (ghemeyn Peterselie)

Cruijdeboeck 5, 39

Apium graveolens Selderij Eppe, broeck- (Jouffrouwmerck) Cruijdeboeck 5, 40
Peucedanum oreoselinum Bergvarkenskervel Eppe, berg- Cruijdeboeck 5, 41
Sison amomum Steeneppe Eppe, steen- (vremde Peterselie) Cruijdeboeck 5, 42
Smyrnium olusatrum Zwartmoes-kervel Eppe, groote Cruijdeboeck 5, 43
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid Eppe, wilde Cruijdeboeck 5, 44
Sium latifolium Grote watereppe Eppe, groote water-

Cruijdeboeck 5, 45

Berula erecta Kleine watereppe Eppe, cleyne water-

Cruijdeboeck 5, 45

Smyrnium perfoliatum Doorwaskervel Smyrnion Cruijdeboeck 5, 46
Anthriscus cerefolium Echte kervel Kervel Cruijdeboeck 5, 47
Ammi visnaga Fijn akkerscherm Gingidium Cruijdeboeck 5, 48
Scandix pecten-veneris Naaldenkervel Kervel, naelde- Cruijdeboeck 5, 49
Myrrhis odorata Roomse kervel Kervel, wilde Cruijdeboeck 5, 50
Asparagus officinalis subsp. officinalis Asperge Coraelcruyt (Asparagus) Cruijdeboeck 5, 51
Asparagus acutifolius Wilde asperge Asparagus sylvestris Cruijdeboeck 5, 51
Sinapis alba Witte mosterd Mostaert, wit (tam)

Cruijdeboeck 5, 52

Brassica nigra Zwarte mosterd Mostaert, ghemeyn (tam) Cruijdeboeck 5, 52
Erucastrum spec. Schijnraket Mostaert, wilde Cruijdeboeck 5, 52
Erucastrum nasturtiifolium   Mostaert, wilde

Cruijdeboeck 5, 52

Sinapis arvensis Herik Herick Cruijdeboeck 5, 53
Eruca vesicaria Zwaardherik Rakette, tamme Cruijdeboeck 5, 54
Eruca vesicaria subsp. sativa Rucola Rakette, tamme Cruijdeboeck 5, 54
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool Rakette, wilde Cruijdeboeck 5, 54
Erucastrum spec. Schijnraket Rakette, Roomsche Cruijdeboeck 5, 54
Artemisia dracunculus Dragon Dragon Cruijdeboeck 5, 55
Lepidium sativum Tuinkers Kersse Cruijdeboeck 5, 56
Nasturtium officinale Witte waterkers Kersse, water- Cruijdeboeck 5, 57
Cardamine pratensis Pinksterbloem Waterkesse, cleyn (Coeckoecksbloemen)

Cruijdeboeck 5, 57

Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid Kersse, winter-

Cruijdeboeck 5, 58

Thlaspi arvense Witte krodde Visselcruyt Cruijdeboeck 5, 59
Lepidium campestre Veldkruidkers Kersse, boeren- Cruijdeboeck 5, 59
Lepidium ruderale Steenkruidkers Bessemcruyt

Cruijdeboeck 5, 59

Thlaspi montanum Bergboerenkers ? Thlaspi Cruijdeboeck 5, 59
Sisymbrium officinale Gewone raket Erysimon Cruijdeboeck 5, 60
Lepidium graminifolium Graskers Coeckoecxbloemen Cruijdeboeck 5, 61
Lepidium latifolium Peperkers Pepercruyt Cruijdeboeck 5, 62
Persicaria hydropiper Waterpeper Peper, water- Cruijdeboeck 5, 63
Persicaria maculosa Perzikkruid Persickcruyt (Vloocruyt) Cruijdeboeck 5, 64
Capsicum annuum Spaanse peper (Chilipeper, Rode peper) Peper van Indien (Bresiliepeper) Cruijdeboeck 5, 65
Piper longum Lange peper Peper, lanck Cruijdeboeck 5, 66
Piper nigrum Peperplant Peper, witte en zwarte Cruijdeboeck 5, 66
Elettaria cardamomum Kardemom Cardamomum, cleyn

Cruijdeboeck 5, 67

Elettaria cardamomum var. major Kardemom Cardamomum, groot Cruijdeboeck 5, 67
Allium Look   Cruijdeboeck 5, 68
Allium sativum Knoflook Loock, tam Cruijdeboeck 5, 68
Allium vineale Kraailook Loock, wildt Cruijdeboeck 5, 68
Allium ursinum Daslook Loock, breedt (Dasloock) Cruijdeboeck 5, 68
Alliaria petiolata Look-zonder-look Loock sonder loock Cruijdeboeck 5, 69
Allium cepa Ui Aijeuijn Cruijdeboeck 5, 70
Allium porrum Prei Pareye Cruijdeboeck 5, 71
Allium schoenoprasum Bieslook Loock, bies- Cruijdeboeck 5, 72
Gagea lutea Bosgeelster Aijeuijn, velt- Cruijdeboeck 5, 73
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk Aijeuijn, wit velt- Cruijdeboeck 5, 74
Urginea maritima Zee-ui Aijeuijn, zee- Cruijdeboeck 5, 75
Muscari neglectum Troshyacint Loock, honds- Cruijdeboeck 5, 76
Asphodelus albus Witte affodil Affodille manneken Cruijdeboeck 5, 77
Asphodeline lutea Gele affodil Affodille wijfken Cruijdeboeck 5, 77
Vitis vinifera subsp. vinifera Wijnstok (Wijndruif)

Wijngaert, tamme

Cruijdeb