Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 Ondertitel, bladzijde 579  Zie volgende pagina »

Ondertitel.

 

Des Cruydeboecks

Dat es Van der cruyden gheslacht/ fatsoen/ naem/natuere/ cracht ende Werckinghe.

Dat vijfste Cruijdeboeck deel

Der hoochgheborene alder doorluchtichste Coninghinne ende Vrouwe/ Vrouw Marie Coninghinne van Hungheren ende Beemen etc. Gouvernante der K.M. Neerlanden toeghescreven.

Duer Doctor Rembert Dodoens.

^Naar het begin van deze pagina