Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 6 Ondertitel, bladzijde 703  Zie volgende pagina »

Ondertitel.

 

Des Cruydeboecks

Dat es Van der cruyden gheslacht/ fatsoen/ naem/ natuere/ cracht ende werckinghe.

Dat seste en laetste Cruijdeboeck deel .

Der hoochgheborene alderdoorluchtichste Coninghinne ende Vrouwe/ Vrouw Marie Coninghinne Duwagiere van Hungeren ende Beemen etc. Gouvernante der K.M. Neerlanden toegheschreven.

Duer Doctor Rembert Dodoens.

^Naar het begin van deze pagina