Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

D

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis Handekenscruyt manneken Cruijdeboeck 2, 46
Dactylorhiza maculata subsp. maculata Gevlekte orchis Handekenscruyt wijfken Cruijdeboeck 2, 46
Danaë racemosa Alexandrijnse laurier Laurus van Alexandrien Cruijdeboeck 6, 17
Daphne Peperboompje   Cruijdeboeck 3, 42
Daphne cneorum Steenroosje (Welriekende kelderhals, Heideroosje) Mezereon (Zeelbast)

Cruijdeboeck 3, 42

Daphne gnidium Vlasbladig peperboompje (Garouboom) Mezereon, smal Cruijdeboeck 3, 42
Daphne laureola Zwart peperboompje Laureole Cruijdeboeck 3, 41
Daphne laureola Zwart peperboompje Laurusboom, cleyne Cruijdeboeck 6, 27
Datura stramonium Doornappel Dorenappel

Cruijdeboeck 3, 83

Daucus Peen   Cruijdeboeck 5, 36
Daucus carota Peen (wilde vorm) Peen, wilde (Vogelsnest, Croonkenscruyt) Cruijdeboeck 5, 36
Daucus carota 'Sativus' Peen (cultuurvorm) Peen, tamme (geel, roode) (Poten, geel Wortelen, Caroten) Cruijdeboeck 5, 36
Daucus carota subsp. carota Wilde peen Croonkenscruyt (Vogelnest) Cruijdeboeck 2, 83
Delphinium staphisagria Rozijnridderspoor (Staverkruid) Luyscruyt (Luysemorder)

Cruijdeboeck 3, 43

Descurainia sophia Sofiekruid Fyecruyt (Rootmelizoencruyt) Cruijdeboeck 1, 77
Dianthus carthusianorum Kartuizer anjer Keykens Cruijdeboeck 2, 7
Dianthus caryophyllus Tuinanjer Ginoffelen Cruijdeboeck 2, 7
Dianthus superbus Prachtanjer Pluymkens

Cruijdeboeck 2, 7

Dictamnus albus Vuurwerkplant Dictamnum Cruijdeboeck 2, 70
Digitalis purpurea Vingerhoedskruid Vingherhoetcruyt Cruijdeboeck 2, 24
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool Rakette, wilde Cruijdeboeck 5, 54
Dipsacus fullonum Grote kaardebol (wilde soort) Caerden, wilde

Cruijdeboeck 4, 48

Dipsacus pilosus Kleine kaardebol Caerden, wilde Cruijdeboeck 4, 48
Dipsacus sativus Grote kaardebol (gekweekte soort) Caerden, tamme Cruijdeboeck 4, 48
Dorema ammoniacum   Ammoniacum Cruijdeboeck 2, 98
Doronicum columnae Voorjaarszonnebloem Doronicum van de Arabieren Cruijdeboeck 3, 27
Doronicum pardalianches Hartbladzonnebloem Doronicum Romanum

Cruijdeboeck 3, 27

Dracunculus vulgaris Drakenwortel Speerwortel(e) (Drakenwortele) Cruijdeboeck 3, 6
Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw Sondauw (Sindauw, Loopichcruyt) Cruijdeboeck 3, 69
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren Varen manneken Cruijdeboeck 3, 59

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina