Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

E

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Ecballium elaterium Springkomkommer Concommeren, wilde Cruijdeboeck 3, 44
Echinops sphaerocephalus Beklierde kogeldistel Distel, Roomsche (vremde Distel)

Cruijdeboeck 4, 51

Echium vulgare Slangenkruid Ossentonghe, groote wilde (Slanghencruyt)

Cruijdeboeck 1, 4

Elettaria cardamomum Kardemom Cardamomum, cleyn

Cruijdeboeck 5, 67

Elettaria cardamomum var. major Kardemom Cardamomum, groot Cruijdeboeck 5, 67
Epipactis helleborine subsp. helleborine Brede wespenorchis Niescruyt, wildt wit Cruijdeboeck 3, 30
Equisetum arvense Heermoes Peertsteert, cleyn (Cattensteert) Cruijdeboeck 1, 65
Equisetum fluviatile Holpijp Peertsteert, groot (Kannencruyt)

Cruijdeboeck 1, 65

Eranthis hyemalis Winterakoniet Luyscruyt Cruijdeboeck 3, 75
Eranthis hyemalis Winterakoniet Helleborus van Fuchsius Cruijdeboeck 3, 31
Erica cinerea Rode dophei Heyde, cleyne Cruijdeboeck 6, 19
Erodium cicutarium Gewone reigersbek Craenhals

Cruijdeboeck 1, 30

Erodium moschatum Muskusreigersbek Cranenbeck Cruijdeboeck 1, 30
Eruca vesicaria Zwaardherik Rakette, tamme Cruijdeboeck 5, 54
Eruca vesicaria subsp. sativa Rucola Rakette, tamme Cruijdeboeck 5, 54
Erucastrum nasturtiifolium   Mostaert, wilde

Cruijdeboeck 5, 52

Erucastrum spec. Schijnraket Mostaert, wilde Cruijdeboeck 5, 52
Erucastrum spec. Schijnraket Rakette, Roomsche Cruijdeboeck 5, 54
Eryngium campestre Kruisdistel Cruysdistele Cruijdeboeck 4, 46
Eryngium maritimum Blauwe zeedistel Cruyswortele (groote Iringus, Endeloos, Meere wortele)

Cruijdeboeck 4, 46

Erysimum cheiri Muurbloem Vilieren, steen- (geel Vilieren) Cruijdeboeck 2, 3
Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid Boelkenscruyt manneken (Coninghinnecruyt) Cruijdeboeck 1, 38
Euphorbia Wolfsmelk   Cruijdeboeck 3, 34
Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk Wolfsmelck manneken Cruijdeboeck 3, 34
Euphorbia apios - een soort Wolfsmelk Apios, recht

Cruijdeboeck 3, 3

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk Wolfsmelck, cypressen- Cruijdeboeck 3, 34
Euphorbia dendroides Boomwolfsmelk Croonkenscruyt Cruijdeboeck 3, 34
Euphorbia esula Heksenmelk Ezula, cleyn

Cruijdeboeck 3, 35

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid Wolfsmelck, sonnewendende

Cruijdeboeck 3, 34

Euphorbia lathyrus Kruisbladige wolfsmelk Springcruyt (Spurgie) Cruijdeboeck 3, 36
Euphorbia myrsinites - Wolfsmelck wijfken Cruijdeboeck 3, 34
Euphorbia palustris Moeraswolfsmelk Ezula, groot Cruijdeboeck 3, 35
Euphorbia paralias Zeewolfsmelk Wolfsmelck, zee-

Cruijdeboeck 3, 34

Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk Duyvelsmelck Cruijdeboeck 3, 37
Euphorbia platyphyllos Brede wolfsmelk Wolfsmelck, breet Cruijdeboeck 3, 34
Euphorbia resinifera Gomwolfsmelk Euphorbium

Cruijdeboeck 2, 99

Euphrasia stricta Stijve ogentroost Ooghentroost Cruijdeboeck 1, 26

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U |