Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

F

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Fagopyrum esculentum Boekweit Bockweydt Cruijdeboeck 4, 13
Fagus sylvatica Beuk Bueckennootkens, Bueckenboom Cruijdeboeck 6, 72
Fallopia convolvulus Zwaluwtong Winde, swerte (middel Winde, Wijngaertswinde) Cruijdeboeck 3, 52
Ferula assa-foetida Duivelsdrek en andere soorten, onder andere Ferula narthex Succus Cyrenaicus Cruijdeboeck 2, 95
Ferula communis Reuzenvenkel Panax Aesculapii

Cruijdeboeck 2, 89

Ferula gummosa en andere Ferula-soorten Galbanum Galbanum Cruijdeboeck 2, 97
Ferula nodiflora Reuzenvenkel Panax Aesculapii Cruijdeboeck 2, 89
Ferula spec., misschien een variant van Ferula assa-foetida   Sagapenum Cruijdeboeck 2, 96
Ferula tingitana Ammoniakgom Ammoniacum Cruijdeboeck 2, 98
Ficaria verna subsp. verna Gewoon speenkruid Gouwe, cleyne (cleyn Speencruyt) Cruijdeboeck 1, 19
Ficus carica Vijgenboom (Gewone vijgenboom) Vijghe(boom) Cruijdeboeck 6, 47
Filago arvensis Akkerviltkruid Rhuercruyt (Rootmelizoencruyt)

Cruijdeboeck 1, 59

Filago minima Dwergviltkruid Rhuercruyt (Rootmelizoencruyt) Cruijdeboeck 1, 59
Filago vulgaris Duits viltkruid Rhuercruyt (Rootmelizoencruyt) Cruijdeboeck 1, 59
Filipendula ulmaria Moerasspirea Gheytenbaert, groote (Reynette) Cruijdeboeck 1, 28
Filipendula vulgaris Knolspirea Steenbreec, roode

Cruijdeboeck 1, 27

Foeniculum vulgare Venkel Venckel, oprechte Cruijdeboeck 2, 71
Fragaria vesca Bosaardbei Eerdtbesien(cruyt) Cruijdeboeck 1, 56
Frankenia pulverulenta - Duyvelsmelck, zee- Cruijdeboeck 3, 37
Fraxinus excelsior Es Esschen(boom)

Cruijdeboeck 6, 67

Fraxinus ornus Pluimes (Bloemes) Esschen, haver- (Qualster) Cruijdeboeck 6, 67
Fumaria officinalis Gewone duivenkervel Grysecom (Duyvekervel, Eerdtroock) Cruijdeboeck 1, 14

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T |