Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

G

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Gagea lutea Bosgeelster Aijeuijn, velt- Cruijdeboeck 5, 73
Galeopsis speciosa Dauwnetel Urtica iners altera

Cruijdeboeck 1, 86

Galium aparine Kleefkruid Cleefcruyt Cruijdeboeck 4, 62
Galium odoratum Lievevrouwebedstro Walmeester

Cruijdeboeck 4, 64

Galium sylvaticum Boswalstro Rotte (Mee), wilde

Cruijdeboeck 4, 61

Galium verum Geel walstro Walstroo Cruijdeboeck 4, 63
Genista anglica Stekelbrem Brem, stekende (cleyne Brem) Cruijdeboeck 6, 12
Genista hispanica Spaanse brem Brem, Spaensche

Cruijdeboeck 6, 10

Genista tinctoria Verfbrem Brem, acker-

Cruijdeboeck 6, 11

Gentiana clusii Grootbloemige gentiaan Gentiaen

Cruijdeboeck 3, 12

Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan Madelgheer (Cruyswortel, wildt Gentiaen)

Cruijdeboeck 3, 13

Gentiana lutea Gele gentiaan Gentiaen Cruijdeboeck 3, 12
Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan Duysentschoon (blauw Leliekens)

Cruijdeboeck 2, 21

Gentiana purpurea Paarse gentiaan Gentiaen

Cruijdeboeck 3, 12

Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek Duyvenvoet

Cruijdeboeck 1, 30

Geranium pratense Beemdooievaarsbek Gods ghenade (blauw Booterbloemen) Cruijdeboeck 1, 30
Geranium robertianum Robertskruid Sideritis tertia

Cruijdeboeck 1, 87

Geranium robertianum Robertskruid Robrechtscruyt

Cruijdeboeck 1, 30

Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek Bloetwortele

Cruijdeboeck 1, 30

Geum urbanum Geel nagelkruid Gariophyllate (Gariophyllaet) Cruijdeboeck 1, 89
Gladiolus communis Byzantijnse gladiool Lisch, blauw

Cruijdeboeck 2, 35

Glaucium corniculatum Rode hoornpapaver Glaucium Cruijdeboeck 2, 101
Glaucium corniculatum Rode hoornpapaver Papaver cornutum rubrum Cruijdeboeck 3, 79
Glaucium flavum Gele hoornpapaver Huel, geele Cruijdeboeck 3, 79
Glaux maritima Melkkruid Melckcruyt Cruijdeboeck 1, 31
Glebionis segetum Gele ganzenbloem Vokelaer (Goutbloeme, geel Gansebloemen, Hontsroosen) Cruijdeboeck 2, 33
Glechoma hederacea Hondsdraf Onderhave Cruijdeboeck 6, 6
Glycyrrhiza echinata Wild zoethout Glycyrrhiza vera

Cruijdeboeck 6, 31

Glycyrrhiza glabra Zoethout Gallissiehout (Callissiehout, Suethout) Cruijdeboeck 6, 31
Gossypium herbaceum Katoenplant (Katoen, Oosterse) Cottoen (Boomwolle) Cruijdeboeck 6, 20

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina