Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

L

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Lactuca Sla en slarassen   Cruijdeboeck 5, 17
Lactuca sativa Sla Lattouwe, tamme Cruijdeboeck 5, 17
Lactuca sativa var. capitata Kropsla Lattouwe, ghesloten (Cropsalaet) Cruijdeboeck 5, 17
Lactuca sativa var. crispa Pluksla Lattouwe, ghecronckelde Cruijdeboeck 5, 17
Lactuca serriola Kompassla Lattouwe, wilde

Cruijdeboeck 5, 18

Lagenaria siceraria Fleskalebas Cauwoorden Cruijdeboeck 5, 31
Lagoecia cuminoides Wilde komijn Comijn, wilde

Cruijdeboeck 2, 76

Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel Melisse (Confilie de greyn) Cruijdeboeck 1, 49
Lamiastrum subsp. galeobdolon Gele dovenetel Netelen, doove Cruijdeboeck 1, 86
Lamium album Witte dovenetel Netelen, doove Cruijdeboeck 1, 86
Lamium purpureum Paarse dovenetel Netelen, doove

Cruijdeboeck 1, 86

Laricifomes officinalis Larikszwam (Lorkenzwam) Agaricus Cruijdeboeck 3, 47
Larix decidua Europese lork Lorckenboom Cruijdeboeck 6, 82
Laserpitium latifolium Breedbladig laserkruid Seseli van Ethiopien Cruijdeboeck 2, 80
Laserpitium siler Berglaserkruid Seseli van Marsilien (breede Comijn)

Cruijdeboeck 2, 80

Lathyrus aphaca Naakte lathyrus Aphace Cruijdeboeck 4, 26
Lathyrus cicera Kekerlathyrus Erwten, cleyne platte Cruijdeboeck 4, 19
Lathyrus nissolia Graslathyrus Erven Cruijdeboeck 4, 22
Lathyrus sativus Zaailathyrus Erwten, groote platte

Cruijdeboeck 4, 19

Lathyrus tuberosus Aardaker Apios van Fuchs Cruijdeboeck 4, 30
Lathyrus tuberosus Aardaker Eerdtnoten (Muysen met steerten) Cruijdeboeck 3, 3
Laurus nobilis Laurier Laurusboom, groote Cruijdeboeck 6, 27
Lavandula angustifolia Echte lavendel Lavender wijfken

Cruijdeboeck 2, 68

Lavandula latifolia Breedbladige lavendel Lavender manneken Cruijdeboeck 2, 68
Lavandula stoechas Kuiflavendel Stichascruyt Cruijdeboeck 2, 69
Legousia speculum-veneris Groot spiegelklokje Vrouwenspiegel Cruijdeboeck 2, 13
Lemna minor Klein kroos Linsen, water- (Eyndegruen)

Cruijdeboeck 1, 68

Lens culinaris Linze Linsen Cruijdeboeck 4, 28
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand Duyvelsbeet (tweede cleyn Havickscruyt) Cruijdeboeck 5, 13
Leonurus cardiaca Hartgespan Ledtcruyt (Stinckaert)

Cruijdeboeck 1, 87

Leonurus cardiaca Hartgespan Hertsghespan Cruijdeboeck 1, 49
Lepidium campestre Veldkruidkers Kersse, boeren- Cruijdeboeck 5, 59
Lepidium graminifolium Graskers Coeckoecxbloemen Cruijdeboeck 5, 61
Lepidium latifolium Peperkers Pepercruyt Cruijdeboeck 5, 62
Lepidium ruderale Steenkruidkers Bessemcruyt

Cruijdeboeck 5, 59

Lepidium sativum Tuinkers Kersse Cruijdeboeck 5, 56
Leucanthemum vulgare Gewone margriet Madelieven, groote (Kersouwen) Cruijdeboeck 2, 19
Leucojum vernum Lenteklokje Sporckelbloemen, witte (Soomersottekens, witte Tijdeloosen) Cruijdeboeck 2, 43
Leuzea rhapontica Schubbig zaagblad Rha (Rhabarbare)

Cruijdeboeck 3, 10

Levisticum officinale Lavas Ligusticum, valsch (Lavetse, ghemeyn Ligusticum, Levistock) Cruijdeboeck 2, 90
Ligusticum peloponnense Grieks laserkruid Seseli van Peloponnesus Cruijdeboeck 2, 80
Ligustrum vulgare Wilde liguster Rijnwilghe (Mondthout, Keelcruyt) Cruijdeboeck 6, 28
Lilium bulbiferum subsp. croceum Roggelelie Lelien, roode

Cruijdeboeck 2, 38

Lilium candidum Madonnalelie Lelien, witte Cruijdeboeck 2, 38
Lilium martagon Turkse lelie Lelien, wilde (Heydens bloeme, Lelikens van Calvarien) Cruijdeboeck 2, 39
Linaria arvensis Blauwe leeuwenbek Hoenderbeet Cruijdeboeck 1, 36
Linaria repens Gestreepte leeuwenbek Hoendererve

Cruijdeboeck 1, 36

Linaria vulgaris Vlasbekje (Gele leeuwenbek) Vlas, wildt Cruijdeboeck 1, 52
Linum usitatissimum Vlas (lijnzaad) Vlas (Lijnen, Lijnsaet) Cruijdeboeck 1, 45
Lithospermum arvense Ruw parelzaad Peerlencruyt, tam Cruijdeboeck 2, 87
Lithospermum officinale Glad parelzaad Peerlencruyt, wildt

Cruijdeboeck 2, 87

Lolium temulentum Dolik Dravick Cruijdeboeck 4, 14
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Gheytenbladt (Mammekenscruyt) Cruijdeboeck 6, 7
Lotus corniculatus Gewone rolklaver Steenclaveren, geel (wilde Claveren, vogels Vitsen) Cruijdeboeck 4, 34
Lunaria annua Tuinjudaspenning Penninckbloemen (Paeschbloemen)

Cruijdeboeck 2, 6

Lupinus albus Witte lupine Lupine, tamme Cruijdeboeck 4, 21
Lupinus luteus Gele lupine Lupine, wilde (geel) Cruijdeboeck 4, 21
Lupinus polyphyllus Vaste lupine Lupine, wilde (blauw) Cruijdeboeck 4, 21
Lycium barbarum Boksdoorn Rhamnus met "langachtighe vettachtighe bladerkens" Cruijdeboeck 6, 32
Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw Wolfsclauw (Beerenclauwen, Wijncruyt) Cruijdeboeck 3, 69
Lycopus europaeus Wolfspoot Andoren, water- (Heydens cruyt, Egiptenaerscruyt) Cruijdeboeck 1, 48
Lysimachia ephemerum   Wederick, root

Cruijdeboeck 1, 47

Lysimachia nummularia penningkruid Penninckcruyt (Eghelcruyt) Cruijdeboeck 1, 51
Lysimachia thyrsiflora Moeraswederik Wederick, ander root (Partijcke) Cruijdeboeck 1, 47
Lysimachia vulgaris Grote wederik Wederick, geel

Cruijdeboeck 1, 47

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina