Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 14-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

M

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Maianthemum bifolium Dalkruid Eenbladt Cruijdeboeck 2, 26
Malus sylvestris subsp. mitis Appel (Consumptieappel) Appel(boom)

Cruijdeboeck 6, 38

Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid Sigmaertscruyt

Cruijdeboeck 5, 25

Malva pusilla Rond kaasjeskruid Maluwe, cleyne (cleyne witte Maluwe)

Cruijdeboeck 5, 23

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid Maluwe, groote (groote wilde Maluwe, Keeskenscruyt)

Cruijdeboeck 5, 23

Mandragora Alruin  

Cruijdeboeck 3, 80

Mandragora autumnalis Herfstalruin Mandragora wijfken (swert Mandragora)

Cruijdeboeck 3, 80

Mandragora officinarum Alruin Mandragora manneken (Alruyn manneken, wit Mandragora)

Cruijdeboeck 3, 80

Marchantia polymorpha Steenlevermos Levercruyt, steen- (Levercruyt)

Cruijdeboeck 3, 68

Marrubium vulgare Malrove Andoren manneken Cruijdeboeck 1, 48
Matricaria chamomilla Echte kamille Camille, cleyne wilde Cruijdeboeck 2, 30
Matricaria discoidea Schijfkamille Camille, geele Roomsche Cruijdeboeck 2, 29
Matthiola annua Zomerviolier Vilieren, (cleyne) heete Cruijdeboeck 2, 4
Matthiola incana Violier (Hofjesbloem) Vilieren, (groote) Stock- Cruijdeboeck 2, 4
Medicago falcata Sikkelklaver Claveren, Italiaensche (ander gheslacht) Cruijdeboeck 4, 36
Medicago lupulina Hopklaver Steenclaveren, cleyn geel

Cruijdeboeck 4, 34

Medicago polymorpha Ruige rupsklaver Polygala Cruijdeboeck 4, 36
Medicago sativa Luzerne Claveren, Italiaensche Cruijdeboeck 4, 36
Melilotus Honingklaver   Cruijdeboeck 4, 35
Melilotus altissimus Goudgele honingklaver Mellilote, ghemeyne (geele Steenbreeck) Cruijdeboeck 4, 35
Melilotus officinalis Citroengele honingklaver Mellilote, Roomsche

Cruijdeboeck 4, 35

Melissa officinalis Citroenmelisse Huenichbloeme (Melisse, Confilie de greyn) Cruijdeboeck 1, 49
Mentha aquatica Watermunt Munte, roo(de) water- (roode Munte) Cruijdeboeck 2, 61
Mentha arvensis Akkermunt Hertecruyt Cruijdeboeck 2, 61
Mentha longifolia Hertsmunt Munte, wilde water-

Cruijdeboeck 2, 61

Mentha pulegium Polei (een variëteit) Poleye, wilde (Veltmunte) Cruijdeboeck 2, 62
Mentha pulegium Polei Poleye (Paleye) Cruijdeboeck 2, 53
Mentha spicata Aarmunt Munte, balsem- (Roomsche Munte) Cruijdeboeck 2, 61
Mentha spicata 'Crispa' Kruizemunt Munte, cruys- (Cruysbalsem, Heylighe)

Cruijdeboeck 2, 61

Mentha suaveolens Witte munt Bruynheylighe Cruijdeboeck 2, 61
Mercurialis annua Tuinbingelkruid Bingelcruyt manneken en wijfken, tam Cruijdeboeck 1, 50
Mercurialis perennis Bosbingelkruid Bingelcruyt, wildt Cruijdeboeck 1, 50
Mespilus germanica Mispel Mispele, Mispelboom

Cruijdeboeck 6, 45

Meum athamanticum Bergvenkel Beerwortel Cruijdeboeck 2, 79
Misopates orontium Akkerleeuwenbek Orant, cleyn Cruijdeboeck 2, 27
Momordica balsamina Bittere komkommer Balsemappel manneken

Cruijdeboeck 3, 84

Morus nigra Zwarte moerbei Moerbesie(boom) Cruijdeboeck 6, 46
Muscari neglectum Troshyacint Loock, honds- Cruijdeboeck 5, 76
Myosotis arvensis Akkervergeet-me-nietje Muysoore Cruijdeboeck 1, 34
Myosotis laxa subsp. cespitosa Zompvergeet-me-nietje Muysoore, ander

Cruijdeboeck 1, 34

Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje Scorpioencruyt wijfken Cruijdeboeck 1, 39
Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje Scorpioencruyt manneken Cruijdeboeck 1, 39
Myosurus minimus Muizenstaart Muysesteertkens Cruijdeboeck 1, 62
Myrica gale Wilde gagel Gagel

Cruijdeboeck 6, 15

Myricaria germanica Duitse tamarisk Tamarischboom, cleyne Cruijdeboeck 6, 18
Myriophyllum spicatum Aarvederkruid Filieren, water- Cruijdeboeck 1, 68
Myristica fragrans Muskaatnoot Notemuscaten, Foelie Cruijdeboeck 6, 56
Myrrhis odorata Roomse kervel Kervel, wilde Cruijdeboeck 5, 50
Myrtus communis Mirte Myrtus

Cruijdeboeck 6, 26

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina