Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

N

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Narcissus poeticus Witte narcis (Dichternarcis) Narcissen (Spaensche Jenettekens) Cruijdeboeck 2, 41
Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis Sporckelbloemen, geel (geel Tydeloosen) Cruijdeboeck 2, 42
Nasturtium officinale Witte waterkers Kersse, water- Cruijdeboeck 5, 57
Neotinea ustulata Aangebrande orchis Cullekenscruyt (Hontscullekens), tvijfste

Cruijdeboeck 2, 46

Neottia nidus-avis Vogelnestje Margendrehen (Voghelsnest) Cruijdeboeck 2, 47
Neottia ovata Grote keverorchis Tweebladt Cruijdeboeck 2, 47
Nepeta cataria Wild kattenkruid Catte(n)cruyt (Nepte) Cruijdeboeck 2, 62
Nerium oleander Oleander Rooseboom

Cruijdeboeck 3, 76

Nicotiana rustica Boerentabak Bilsen, geele Cruijdeboeck 3, 89
Nigella arvensis Wilde nigelle Nigelle, wilde (Sinte Katarine bloemen) Cruijdeboeck 2, 78
Nigella damascena Juffertje-in-het-groen Nigelle van Damasco Cruijdeboeck 2, 78
Nigella sativa Zwarte komijn Nigelle, tamme Cruijdeboeck 2, 78
Nuphar lutea Gele plomp Plompen, geele Cruijdeboeck 2, 28
Nymphaea alba Witte waterlelie Plompen, witte Cruijdeboeck 2, 28

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina