Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

O

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Ocimum basilicum Basilicum Basilicom, grove Cruijdeboeck 2, 58
Ocimum minimum Griekse basilicum Basilicom, edel Cruijdeboeck 2, 58
Odontites vernus subsp. serotinus Rode ogentroost Ooghentroost, ander Cruijdeboeck 1, 26
Odontites vernus subsp. vernus Akkerogentroost Ooghentroost, ander Cruijdeboeck 1, 26
Odontites vernus subsp. vernus Akkerogentroost Ooghentroost, ander Cruijdeboeck 1, 26
Olea europaea Olijfboom Olive, Olijfboom Cruijdeboeck 6, 61
Olea europaea subsp. sylvestris Olijfboom Olijfboom, wilde Cruijdeboeck 6, 61
Onobrychis viciifolia Esparcette Glaux marina Cruijdeboeck 4, 25
Ononis repens subsp. spinosa Kattendoorn Prangwortel (Stalcruyt) Cruijdeboeck 6, 13
Onopordum acanthium Wegdistel Distel, witte wech- (wilde witte Distel, groote witte Distel) Cruijdeboeck 4, 52
Ophioglossum vulgatum Addertong Natertonghesken (Ons Heeren Speercruyt) Cruijdeboeck 1, 91
Ophrys apifera Bijenorchis Ragwortel wijfken Cruijdeboeck 2, 46
Opopanax chironium Gompastinaak Panax chironium Cruijdeboeck 2, 89
Orchis mascula Mannetjesorchis Cullekenscruyt (Hontscullekens), tweede Cruijdeboeck 2, 46
Orchis purpurea Purperorchis Cullekenscruyt (Hontscullekens), dierste Cruijdeboeck 2, 46
Origanum dictamnus Hopmarjolein Dictamnum, oprecht Cruijdeboeck 2, 70
Origanum majorana Echte marjolein Marioleyne, edel (Mageleyne) Cruijdeboeck 2, 55
Origanum maru Syrische marjolein Marioleyne, Engelsche Cruijdeboeck 2, 57
Origanum vulgare Wilde marjolein Marioleyne, grove Cruijdeboeck 2, 56
Origanum vulgare subsp. hirtum Griekse marjolein Marioleyne, grove Cruijdeboeck 2, 56
Ornithogalum nutans Knikkende vogelmelk Meertsbloemen, witte Cruijdeboeck 2, 40
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk Aijeuijn, wit velt- Cruijdeboeck 5, 74
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje Vogelvoet Cruijdeboeck 4, 27
Orobanche rapum-genistae Grote bremraap Bremrape Cruijdeboeck 6, 9
Osmunda regalis Koningsvaren Varen, groot (wildt Varen, Christoffelscruyt) Cruijdeboeck 3, 60
Osmunda regalis Koningsvaren Sideritis altera Cruijdeboeck 1, 87
Oxalis acetosella Witte klaverzuring Coeckcoecksbroot Cruijdeboeck 4, 39

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina