Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

S

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Salix Wilg   Cruijdeboeck 6, 64
Salix alba Schietwilg Wilghe, witte Cruijdeboeck 6, 64
Salix alba subsp. vitellina Bindwilg Wilghe, witte Cruijdeboeck 6, 64
Salix purpurea Bittere wilg Wilghe, roode

Cruijdeboeck 6, 64

Salix viminalis Katwilg Wilghe, cleyne neere (Wijmen)

Cruijdeboeck 6, 64

Salsola kali Stekend loogkruid Tragos Cruijdeboeck 1, 76
Salvia aethiopis Hongaarse zilversalie Aethiopis

Cruijdeboeck 1, 82

Salvia officinalis Echte salie Savie Cruijdeboeck 2, 64
Salvia pratensis Veldsalie Savie, wilde

Cruijdeboeck 2, 65

Salvia sclarea Scharlei (Muskaatsalie) Scharleye, tamme Cruijdeboeck 2, 66
Salvia verbenaca Kleinbloemige salie Scharleye, wilde Cruijdeboeck 2, 66
Sambucus ebulus Kruidvlier Hadick (wilde Vlier, neere Vlier) Cruijdeboeck 6, 36
Sambucus nigra Gewone vlier Vlier, ghemeyne

Cruijdeboeck 6, 35

Sambucus racemosa Trosvlier Vlier, wilde Cruijdeboeck 6, 35
Sanguisorba minor subsp. minor Kleine pimpernel Pimpinelle, cleyne Cruijdeboeck 1, 94
Sanguisorba officinalis Grote pimpernel Pimpinelle, groote Cruijdeboeck 1, 94
Sanicula europaea Heelkruid Sanikel

Cruijdeboeck 1, 95

Santolina chamaecyparissus Cipressenkruid, Heiligenbloem Cypres, ghemeyne Cruijdeboeck 1, 18
Saponaria officinalis Zeepkruid Seepcruyt Cruijdeboeck 3, 21
Satureja hortensis Bonenkruid Cuele (Satureye, Lochtekol) Cruijdeboeck 2, 49
Satureja montana Bergbonenkruid Quendel, wilde (Tenderick)

Cruijdeboeck 2, 51

Saxifraga granulata Knolsteenbreek Steenbreeck, witte Cruijdeboeck 2, 85
Scabiosa columbaria Duifkruid Scabiose, scaeps- Cruijdeboeck 1, 71
Scandix pecten-veneris Naaldenkervel Kervel, naelde- Cruijdeboeck 5, 49
Scilla bifolia Vroege sterhyacint Meertsbloemen

Cruijdeboeck 2, 40

Scleranthus annuus subsp. annuus Eenjarige hardbloem Kna(u)wel Cruijdeboeck 1, 64
Scrophularia auriculata Geoord helmkruid Helmcruyt, tweede (Beeckscuym, Sinte Anthueniscruyt) Cruijdeboeck 1, 29
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid Helmcruyt, oprecht (groot Speencruyt) Cruijdeboeck 1, 29
Secale cereale Rogge Rogghe

Cruijdeboeck 4, 7

Securigera varia Bont kroonkruid Securidaca (Bijlkenscruydt) Cruijdeboeck 4, 29
Sedum acre Muurpeper Muerpeper Cruijdeboeck 1, 75
Sedum album Wit vetkruid Bladeloose (Papecullekens) Cruijdeboeck 1, 75
Sedum rupestre Tripmadam Donderbaert, cleyn Cruijdeboeck 1, 75
Sedum telephium subsp. fabaria (Gesteelde) Hemelsleutel Wondencruyt (Smeerwortele) [witbloeiend] Cruijdeboeck 1, 25
Sedum telephium subsp. maximum (Bleke) Hemelsleutel Wondencruyt (Smeerwortele) [geelbloeind] Cruijdeboeck 1, 25
Sedum telephium subsp. telephium (Gewone) Hemelsleutel Wondencruyt (Smeerwortele) [roodbloeiend]

Cruijdeboeck 1, 25

Selinum carvifolia Karwijselie Herstwortel, witte Cruijdeboeck 2, 79
Sempervivum tectorum Donderblad Donderbaert, groot Cruijdeboeck 1, 75
Senecio sarracenicus Rivierkruiskruid Wondecruyt, heydensch Cruijdeboeck 1, 97
Senecio viscosus Kleverig kruiskruid Cruyscruyt, groot (Silsom) Cruijdeboeck 5, 16
Senecio vulgaris Klein kruiskruid Cruyscruyt, cleyn Cruijdeboeck 5, 16
Setaria viridis Groen naaldaar Panickcoren Cruijdeboeck 4, 11
Silene coronaria Prikneus Christusooghen Cruijdeboeck 2, 8
Silene dioica Dag-koekoeksbloem Jenettekens, roode

Cruijdeboeck 2, 9

Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem Crayebloemkens (Coeckcoeck-bloemkens)

Cruijdeboeck 2, 7

Silene latifolia subsp. alba Avond-koekoeksbloem Jenettekens, witte Cruijdeboeck 2, 9
Silene vulgaris Blaassilene Duysentcracht (Behen album) Cruijdeboeck 3, 22
Silybum marianum Mariadistel Distel, Onser vrouwen Cruijdeboeck 4, 50
Sinapis alba Witte mosterd Mostaert, wit (tam)

Cruijdeboeck 5, 52

Sinapis arvensis Herik Herick Cruijdeboeck 5, 53
Sison amomum Steeneppe Eppe, steen- (vremde Peterselie) Cruijdeboeck 5, 42
Sisymbrium officinale Gewone raket Erysimon Cruijdeboeck 5, 60
Sium latifolium Grote watereppe Eppe, groote water-

Cruijdeboeck 5, 45

Sium sisarum Suikerwortel Suyckerwortelkens (Serillen) Cruijdeboeck 5, 38
Smilax aspera Steekwinde Winde, stekende Cruijdeboeck 3, 54
Smyrnium olusatrum Zwartmoes-kervel Eppe, groote Cruijdeboeck 5, 43
Smyrnium perfoliatum Doorwaskervel Smyrnion Cruijdeboeck 5, 46
Solanum dulcamara Bitterzoet Alfsrancke Cruijdeboeck 3, 56
Solanum lycopersicum Tomaat Appelen, gulden Cruijdeboeck 3, 82
Solanum melongena Aubergine Verangenes (dulle Appel) Cruijdeboeck 3, 81
Solanum nigrum subsp. nigrum Zwarte nachtschade Nascaye (Nachtscade)

Cruijdeboeck 3, 85

Solidago virgaurea Echte guldenroede Gulden roede Cruijdeboeck 1, 98
Sonchus Melkdistel   Cruijdeboeck 5, 12
Sonchus arvensis Akkermelkdistel Hasenlattouwe (Hasenstruyck, Dauwdistel, Caninencruyt) Cruijdeboeck 5, 12
Sonchus asper Gekroesde melkdistel Distel, gansen- (Melckweye) Cruijdeboeck 5, 12
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes Sorben(boom)

Cruijdeboeck 6, 53

Sorbus domestica Peervormige lijsterbes Sorben(boom) Cruijdeboeck 6, 53
Sorbus torminalis Elsbes Sorben(boom) Cruijdeboeck 6, 53
Sorghum bicolor Kafferkoren (Sorghum, Sorgo) Sorgsaet Cruijdeboeck 4, 11
Sparganium erectum Grote egelskop Rietgras

Cruijdeboeck 4, 42

Spergula arvensis Gewone spurrie Spuerie Cruijdeboeck 1, 36
Spinacia oleracea Spinazie Spinagie Cruijdeboeck 5, 8
Spiranthes aestivalis Zomerschroef-orchis Standelcruyt, groot Cruijdeboeck 2, 46
Spiranthes spiralis Herfstschroef-orchis Standelcruyt, cleyn (welrieckende Standelcruyt)

Cruijdeboeck 2, 46

Stachys germanica Duitse andoorn Andoren, rieckende Cruijdeboeck 1, 48
Stachys officinalis Betonie Betonie Cruijdeboeck 2, 88
Staphylea pinnata Pimpernoot Pimpernoten (Sint Antuenis nootkens) Cruijdeboeck 6, 59
Stellaria aquatica Watermuur Muer, groote

Cruijdeboeck 1, 33

Stellaria graminea Grasmuur Ooghentroostgras Cruijdeboeck 4, 40
Stellaria holostea Grote muur Ooghentroostgras Cruijdeboeck 4, 40
Stellaria media Vogelmuur Muer, middel- (Voghelcruyt, Hoenderbeet) Cruijdeboeck 1, 33
Sticta pulmonaria - Longhencruyt

Cruijdeboeck 3, 69

Stratiotes aloides - Krabbenscheer Crabbenclauw (water Ruyters cruyt) Cruijdeboeck 1, 99
Succisa pratensis Blauwe knoop Duyvelsbeet Cruijdeboeck 1, 72
Symphytum officinale Gewone smeerwortel Waelwortele Cruijdeboeck 1, 101

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina