Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

Volledige inhoudsopgave

Naar de inhoudsopgaven van

 • Voorwerk met registers van
  Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen der kruiden
 • Ierste deel
  Van der cruyden gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe
 • Tweede deel
  Van der bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken, ondersceet, fatsoen, namen ende werckinghe
 • Derde deel
  Van der wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen, fatsoen, naem, natuere, cracht, werckinghe ende hindernisse
 • Vierde deel
 • Van der Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke gheslacht, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe
 • Vijfste deel
  Van der cruyden, wortelen ende vruchten, die men in de spijse ghebruyckt, ondersceet, fatsoen, naem, cracht ende werckinghe
 • Seste deel
  Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe ghewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werckinghe
 • Register des Cruydeboecx van die cracht der Cruyden

Voorwerk

Voorwerk met registers van
Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen der kruiden
i t/m xxxix (1 - 39) ongenummerd

^Naar het begin van deze pagina

Eerste deel

Des cruydeboecxs Dat ierste deel
Van der cruyden gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe
i t/m clxxx (1 - 180)

Capitelen

^Naar het begin van deze pagina

Tweede deel

Des cruydeboecxs Dat Tweede deel
Van der bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken, ondersceet, fatsoen,
namen ende werckinghe
clxxxi t/m cccxlv (181 - 345)

Capitelen

^Naar het begin van deze pagina

Derde deel

Des cruydeboecxs Dat derde deel
Van der wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen, fatsoen,
naem, natuere, cracht, werckinghe ende hindernisse
cccxlvii t/m cccclxxxviii (347 - 488)

Capitelen

^Naar het begin van deze pagina

Aanvullingen en de houtsnede van de gulden boterbloem

Vierde deel

Des cruydeboecxs Dat Vierde deel
Van der Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke gheslacht, fatsoen,
naemen, cracht ende werckinghe
ccccxci t/m ccccclxxviii (491 - 578)

Capitelen

^Naar het begin van deze pagina

Vijfde deel

Des cruydeboecxs Dat vijfste deel
Van der cruyden, wortelen ende vruchten, die men in de spijse ghebruyckt, ondersceet,
fatsoen, naem, cracht ende werckinghe
ccccclxxviiii t/m ccccccci (579 - 701)

Capitelen

^Naar het begin van deze pagina

Zesde deel

Des cruydeboecxs Dat Seste en laetste deel
Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe ghewassen, en van huerder vruchten,
gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werckinghe
ccccccciii t/m ccccccccxviii (703 - 818)

Capitelen

^Naar het begin van deze pagina

Register van die cracht der Cruyden

Register des Cruydeboecx van die cracht der Cruyden
1 t/m 20 ongenummerd (register van kwalen)

^Naar het begin van deze pagina