Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Alfabetisch op nieuwe botanische naam

De herkende planten in het Cruydt-boeck uit 1644

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk
Quercus cerris Moseik Cerris met de kleyne Eeckel Cruydt-boeck 6, 29, 8
Quercus coccifera   Ilex (Kleynen), Scharlaken bezieboom (vrucht: Scharlaken Greynen oft Bezien) Cruydt-boeck 6, 29, 4
Quercus ilex Steeneik Ilex (Grooten) Cruydt-boeck 6, 29, 5
Quercus ithaburensis subsp. macrolepis   Cerris met de groote Eeckel Cruydt-boeck 6, 29, 8
Quercus pubescens Donzige eik Eycke (Tamme oft Ghemeyne), Eyckenboom (Leeghen) Cruydt-boeck 6, 29, 1

Quercus robur

Zomereik (vrucht: Balanos, Glans, Eeckel, (galappel) Cecis, Galla, Eycken appel, Galnoten, (napje) Calices glandium (Cupulae glandium))

Eycke (Wilde), Eyckenboom (vrucht: Eeckel, Eyckel) Cruydt-boeck 6, 29, 1
Quercus sp. Eik Galnote (Kleyne) Cruydt-boeck 6, 29, 2
Quercus sp. Eik Eyckenappel (balleken dat op het Eyckenloof groeyt) Cruydt-boeck 6, 29, 2
Quercus sp. Eik Galnote (Groote) Cruydt-boeck 6, 29, 2
Quercus suber Kurkeik Korckboom (schors: Korck, Vlothout) Cruydt-boeck 6, 29, 6
Ranunculus aconitifolius   Hanenvoet (Witten) Cruydt-boeck 3, 14, 3
Ranunculus acris Scherpe boterbloem Boterbloemen (Ander ghedaente van) Cruydt-boeck 3, 14, 1
Ranunculus amplexicaulis Stengelomvattende boterbloem Hanenvoet vande Pyreneeberghen (Witten) Cruydt-boeck 3, 14, 5
Ranunculus aquatilis Fijne waterranonkel Hanenvoet (Water), Levercruydt (Water) Cruydt-boeck 4, 20, 7
Ranunculus arvensis Akkerboterbloem Hanenvoet (Acker) [Hanenvoet (Derde Wilden)] Cruydt-boeck 3, 14, 2
Ranunculus asiaticus Turkse ranonkel Hanenvoet van Constantinopelen Cruydt-boeck 3, 14, 3
Ranunculus auricomus Gulden boterbloem Luypaertsklauwen [Hanenvoet [Tweede Wilden)] Cruydt-boeck 3, 14, 2
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem Antheunis Raepken (Sint) met enckel bloemen, Hanenvoet (Knobbelachtighen) Cruydt-boeck 3, 14, 4
Ranunculus bullatus Herfstboterbloem Hanenvoet van Portugael Cruydt-boeck 3, 14, 3
Ranunculus flammula Egelboterbloem Egelkoolen Cruydt-boeck 3, 14, 5
Ranunculus gramineus Grasbladige boterbloem Hanenvoet met grasachtighe bladeren Cruydt-boeck 3, 14, 3
Ranunculus illyricus Illyrische boterbloem Hanenvoet van Illyrien Cruydt-boeck 3, 14, 3
Ranunculus montanus Bergboterbloem Hanenvoet (Bergh) Cruydt-boeck 3, 14, 3
Ranunculus repens Kruipende boterbloem (gekweekte, dubbelbloemige variant) Boterbloemen (Dobbel) Cruydt-boeck 3, 14, 1
Ranunculus repens var. pleniflorus  Kruipende boterbloem (gekweekte, dubbelbloemige variant) Boterbloemen (Dobbel) Cruydt-boeck 3, 14, 1
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem Hanenvoet (Water) [Hanenvoet (Eersten Wilden)] Cruydt-boeck 3, 14, 2
Ranunculus thora   Thora van de Valdesen Cruydt-boeck 3, 14, 13
Raphanus raphanistrum Knopherik Radijs (Wilde) Cruydt-boeck 5, 23, 6
Raphanus sativus Radijs Radijs (Kleyne Tammen) Cruydt-boeck 5, 23, 5
Raphanus sativus Radijs Radijs (Grooten Tamme) Cruydt-boeck 5, 23, 5
Reseda luteola Wouw Lutumcruydt, Wouwe Cruydt-boeck 1, 3, 29
Retama sphaerocarpa   Spartum (Groot Heesterachtigh) Cruydt-boeck 6, 27, 3
Retama sphaerocarpa var.   Spartum (Kleyn Heesterachtigh) Cruydt-boeck 6, 27, 3
Rhamnus catharticus Wegedoorn Rhijnbesien Cruydt-boeck 6, 26, 18
Rhamnus frangula Sporkehout Pijlhout, Sporckenhout Cruydt-boeck 6, 27, 25
Rhamnus lycioides   Rhamnus (Derden) van Clusius Cruydt-boeck 6, 26, 16
Rhaponticum scariosum Schubbig zaagblad Rha, Rhabarber Cruydt-boeck 3, 12, 33
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar

Hanecammekens, Ratelen (Geele)

Cruydt-boeck 4, 18, 26
Rhodiola rosea Rhodiola (Rozenwortel) Roosenwortel Cruydt-boeck 3, 11, 23
Rhus coriaria Sumak (zaad: Rhous ho epi ta opsa, Erythros, Rhus obsoniorum,
bladeren: Rhous birsodepsicos, Scytodepsicos, Rhus coriarium) Smack, Sumach
Cruydt-boeck 6, 27, 18
Ribes nigrum Zwarte bes Aelbesien (Swarte), Besiekens over Zee (Zwarte) Cruydt-boeck 6, 26, 9
Ribes rubrum Aalbes Aelbesien (Roode), Besiekens over Zee (Roode) Cruydt-boeck 6, 26, 9
Ribes uva-crispa Kruisbes Croesbesien, Kroeselen, Stekelbesien Cruydt-boeck 6, 26, 8
Ricinus communis Wonderboom Kruysboom, Mollencruydt, Wonderboom Cruydt-boeck 3, 12, 11
Rorippa nasturtium aquaticum Witte waterkers Kersse (Water) Cruydt-boeck 4, 20, 13
Rosa canina Hondsroos Roose (Hondts) = Eerste soorte van wilde Roosen Cruydt-boeck 2, 6, 28
Rosa centifolia Provenceroos (Provence Groep) Roose (Bruynroode) = Derde Tamme oft Hof-Roose Cruydt-boeck 2, 6, 28
Rosa damascena Damascener roos Roose (Witte) = Eerste Tamme oft Hof-Roose Cruydt-boeck 2, 6, 28
Rosa gallica (rode variëteit) Franse roos Roose (Roode) = Vierde Tamme oft Hof-Roose Cruydt-boeck 2, 6, 28
Rosa gallica (roze variëteit) Franse roos Roose (Bleeckroode oft Provensche) = Tweede Tamme oft Hof-Roose Cruydt-boeck 2, 6, 28
Rosa lutea Gele roos Roose (Geele) = Derde soorte van Wilde Roosen Cruydt-boeck 2, 6, 28
Rosa majalis Kaneelroos Rooskens (Caneeloft Vroeghe) = Tweede soorte van Wilde Roosen Cruydt-boeck 2, 6, 28
Rosa moschata Muskusroos Roose (Muscus oft Musket) = Vijfde Tamme oft Hof-Roose Cruydt-boeck 2, 6, 28
Rosa pimpinellifolia Duinroosje Rooskens (Duynoft Pimpinelle) = Vierde soorte van Wilden Roosen Cruydt-boeck 2, 6, 28
Rosa rubiginosa Egelantier Aglantier, Eglantier = Vijfde soorte van Wilden Roosen Cruydt-boeck 2, 6, 28
Rosmarinus officinalis Rozemarijn Rosmarijn Cruydt-boeck 2, 9, 4
Rubia tinctorum Meekrap , Rotte [wortel: Meekrappen] Cruydt-boeck 3, 11, 28
Rubus caesius Dauwbraam Braem(en) (Kleyne oft Eerdt) Cruydt-boeck 6, 26, 1
Rubus fruticosus Gewone braam Braem(en) (Groote oft Ghemeyne), Breemen [vrucht: Braembezien, Haghebezien] Cruydt-boeck 6, 26, 1
Rubus idaeus Framboos Hinnebezien Cruydt-boeck 6, 26, 2
Rumex acetosa Veldzuring Surckel, Zurinck Cruydt-boeck 5, 21, 25
Rumex acetosella Schapenzuring Surckel (Schaeps), Surckelken Cruydt-boeck 5, 21, 25
Rumex aquaticus Paardenzuring Patich, Peerdick Cruydt-boeck 5, 21, 25
Rumex hydrolapathum Waterzuring Patich (Groot oft Water) Cruydt-boeck 5, 21, 25
Rumex obtusifolius Ridderzuring Patich (Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 25
Rumex patientia Spinaziezuring Patich (Tam), Patientie Cruydt-boeck 5, 21, 25
Rumex sanguineus Bloedzuring (Drakenbloet), Patich (Rooden oft Swarten) Cruydt-boeck 5, 21, 25
Rumex scutatus Spaanse zuring Surckel (Ronde oft Roomsche) Cruydt-boeck 5, 21, 25
Rumex tuberosus Knolzuring Surckel (Knobbelachtighe) Cruydt-boeck 5, 21, 25
Ruscus aculeatus Stekelige muizendoorn Palm (Stekende) Cruydt-boeck 6, 26, 4
Ruscus hypoglossum Muizendoorn Keelcruydt, Tapkenscruydt, Tonghenbladt (Manneken) Cruydt-boeck 6, 26, 5
Ruscus hypophyllum Muizendoorn Tonghenbladt (Wijfken) Cruydt-boeck 6, 26, 5
Ruta graveolens Wijnruit Ruyte (Tamme), Wijn-Ruyte (Hof) met stercken reuck Cruydt-boeck 1, 5, 1
Ruta montana Bergwijnruit Ruyte (Bergh), Ruyte (Wilde) met stercken reuck Cruydt-boeck 1, 5, 1

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina