Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

De herkende planten in het Cruydt-boeck uit 1644

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam ? Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Achillea nobilis edel duizendblad Reynvaer (Kleyne oft Witte) Deel 1, Boek 2,17
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie Agrimonie Deel 1, Boek 2,7
Ajuga chamaepitys Akkerzenegroen Velt-Cypress (Eerste) Deel 1, Boek 2,27
Ambrosia maritima   Ambrosia Deel 1, Boek 2,14
Anagallis arvensis subsp. arvensis Rood guichelheil Guychelheyl Manneken Deel 1, Boek 2,11
Anagallis arvensis subsp. foemina Blauw guichelheil Guychelheyl Wijfken Deel 1, Boek 2,11
Arctium lappa Grote klit Klissen (Groote), Klissencruydt (Groot) Deel 1, Boek 2,18
Arenaria serpyllifolia Zandmuur Muer (Alderkleynste) Deel 1, Boek 2,9
Artemisia camphorata Kamferalsem Averoone (Welrieckende Kleyne)

Deel 1, Boek 2,1

Artemisia abrotanum Citroenkruid 1644 Vlaams: Averoone (Kleyne), Averoone Manneken

Deel 1, Boek 2,1

Artemisia absinthium Absintalsem Alssen met breede bladeren Deel 1, Boek 2,2
Artemisia arborescens Boomalsem 1644 Vlaams: Averoone (Groote), Averoone Wijfken

Deel 1, Boek 2,1

Artemisia campestris subsp. campestris wilde averuit Bijvoet met smalle bladeren Deel 1, Boek 2,12
Artemisia crithmifolia reukeloze alsem Alssen sonder reuck en smaeck, Witcruydt Deel 1, Boek 2,5
Artemisia maritima zeealsem Alssen (Zee) Deel 1, Boek 2,4
Artemisia pontica Roomse alsem Alssen (Kleyne oft Roomsche) Deel 1, Boek 2,3
Artemisia santonica Welriekende alsem Zeewarsaet Deel 1, Boek 2,6
Artemisia vulgaris Bijvoet Bijvoet met breede bladeren, Moeder der cruyden Deel 1, Boek 2,12
Cerastium dubium   ? Muer (Zee-) Deel 1, Boek 2,9
Cerastium sp. hoornbloem ? Muer (Zee-) Deel 1, Boek 2,9
Chelidonium majus Stinkende gouwe Gouwe (Stinckende oft Groote), Gouwortele Deel 1, Boek 2,29
Chenopodium botrys Druifkruid Druyvencruydt, Piment Deel 1, Boek 2,13
Cressa cretica Zoutwinde, Kretenzische winde Velt-Cypres (Derde) Deel 1, Boek 2,27
Cynoglossum officinale Veldhondstong Hondtstonghe Deel 1, Boek 2,33
Dittrichia viscosa kleverige alant Conyza (Groote) met smaller bladeren Deel 1, Boek 2,32
Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid Boelkenscruydt Manneken Deel 1, Boek 2,8
Euphrasia stricta Stijve ogentroost Ooghentroost, Klaerooghe Deel 1, Boek 2,34
Ficaria verna subsp. verna Gewoon speenkruid Gouwe (Kleyne), Speencruydt Deel 1, Boek 2,30
Inula conyzae Donderkruid Conyza (Groote) met breeder bladeren Deel 1, Boek 2,32
Kicksia elatine spiesleeuwenbek Elatine (Andere ghelijckenisse van) Deel 1, Boek 2,22
Kickxia spuria eironde leeuwenbek Eerenprijs Wijfken, Elatine Deel 1, Boek 2,22
Lysimachia nemorum boswederik ? Guychelheyl (Geel) Deel 1, Boek 2,11
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes (Rodeloopalant) Conyza (Middelgheslacht van), Conyza (Stinckende) Deel 1, Boek 2,32
Pulicaria vulgaris Klein vlooienkruid Conyza (Alderkleynste), Conyza Wijfken Deel 1, Boek 2,32
Scrophularia auriculata Geoord helmkruid Beeckscuym, Betonie (Water), Sint Antonis cruydt Deel 1, Boek 2,31
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid Speencruydt (Groot) Deel 1, Boek 2,31
Serratula tinctoria zaagblad Serratula Deel 1, Boek 2,23
Stachys officinalis Betonie Betonie Deel 1, Boek 2,20
Stellaria aquatica Watermuur Muer (Groote) Deel 1, Boek 2,9
Stellaria media Vogelmuur Muer (Kleyne) Deel 1, Boek 2,9
Tanacetum corymbosum tuilganzenbloem Reynvaer sonder reuck Deel 1, Boek 2,16
Tanacetum parthenium Moederkruid Mater, Moedercruydt Deel 1, Boek 2,15
Tanacetum parthenium var. moederkruid (dubbelbloemig) Mater (Dobbele), Moeder-cruydt met dobbele bloemen Deel 1, Boek 2,15
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid Reynvaer, Wormcruydt Deel 1, Boek 2,16
Tanacetum vulgare 'Crispum'   Reynvaer (Ghekrolde oft Ghecronckelde) Deel 1, Boek 2,16
Tephroseris palustris moerasandijvie Conyza (Honighrieckende) Deel 1, Boek 2,32
Teucrium botrys Trosgamander Velt-Cypress (Tweede) Deel 1, Boek 2,27
Teucrium chamaedrys echte gamander Bathengel (Groote Kruypende), Chamedrys (Groote Kruipende) Deel 1, Boek 2,24
Teucrium scorodonia Valse salie   Chamedrys (Recht-op-wassende), Gamander Deel 1, Boek 2,25
Veronica arvensis ereprijs, veld Muer (Tweede Valsche) Deel 1, Boek 2,10
Veronica austriaca subsp. teucrium brede ereprijs Bathengel (Kleyne Kruypende), Chamedrys (Kleyne Kruipende) Deel 1, Boek 2,24
Veronica chamaedrys gewone ereprijs Bathengel (Wilde), Chamedrys (Wilde), Gamander (Wilde), Gamanderlin Deel 1, Boek 2,26
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs   Eerenprijs Manneken (Recht op staende) Deel 1, Boek 2,21
Veronica hederifolia ereprijs, klimop Muer (Eerste Valsche) Deel 1, Boek 2,10
Veronica officinalis Mannetjesereprijs Eerenprijs Manneken (Kruipende) Deel 1, Boek 2,21
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs Eerenprijs Manneken (Velt) Deel 1, Boek 2,21
Xanthium strumarium Late stekelnoot Bedelaersluysen, Klissen Deel 1, Boek 2,19

^Naar het begin van deze pagina