Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023
«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 2 capitel 1, bladzijde 23-25 Zie volgende pagina »

Van Averoone

1  

Artemisia arborescens - Boomalsem

Zie alle foto's van Catania

  • 1644 Vlaams: Averoone (Groote), Averoone Wijfken
  • 1616 Latijn: Abrotonum femina arborescens [21]
  • 1554/1557: Abrotonum foemina, Auronne femelle, Auronne (grande), Stabwurtz weiblin

Overzicht Artemisia arborescens op deze site

Alle foto's van Artemisia arborescens op internet

Artemisia arborescens bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Artemisia arborescens in Plantago PlantIndex

2  

Artemisia abrotanum - Citroenkruid

Zie alle foto's van CalPhotos

 

  • 1644 Vlaams: Averoone (Kleyne), Averoone Manneken
  • 1616 Latijn: Abrotonum mas [21]
  • 1554/1557: Abrotonum mas, Auronne masle, Auronne (petite), Averoone (cleyne), Averoone manneken, Stabwurtz menelin

Overzicht Artemisia abrotanum op deze site

Alle foto's van Artemisia abrotanum op internet

Artemisia abrotanum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Artemisia abrotanum in Plantago PlantIndex

3  

Artemisia camphorata - Kamferalsem

Zie alle foto's van Jouet

  • Botanisch oud: Artemisia alba
  • 1644 Vlaams: Averoone (Welrieckende Kleyne)
  • 1616 Latijn: Abrotonum odoratum humile [22]
  • 1554/1557: Abrotonum Siculum, Auronne odoriferante, Averoone (welrieckende), Stabwurtz (wolrieckende)

Overzicht Artemisia camphorata op deze site

Alle foto's van Artemisia camphorata op internet

Artemisia camphorata en Artemisia alba bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Artemisia camphorata in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina