Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 2 capitel 4, bladzijde 29-30  Zie volgende pagina »

Van Zee-Alssen

1  

 

  • 1644 Vlaams: Alssen (Zee-) van Egypten
  • 1616 Latijn: Absinthium Aegyptium [25]
2  

Artemisia maritima - zeealsem

  • Botanisch oud: Seriphidium maritimum
    1644 Vlaams: Alssen (Zee-)
  • 1616 Latijn: Absinthium seriphium [25]
  • 1554/1557: Absinthium marinum, Aloyne, Alsene (Zee-), Aluyne, Aluyne marine, Semen contra, Semen lumbricorum, Semen sanctum, Seriphe, Seriphium

Overzicht Artemisia maritima op deze site

Alle foto's van Artemisia maritima op internet

Artemisia maritima bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Artemisia maritima in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina