Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 2 capitel 9, bladzijde 35-37  Zie volgende pagina »

Van Muer

1  

Arenaria serpyllifolia - Zandmuur

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Muer (Alderkleynste)
 • 1616 Latijn: Alsine minima [30]
 • 1554/1557: Alsine minor, Hippia minor, Hoenderbeet, Hunerbisz, Morgeline petite, Morsus gallinae, Muer (cleynen), Vogelcruyt, Vogelkraut

Overzicht Arenaria serpyllifolia op deze site

Alle foto's van Arenaria serpyllifolia op internet

Arenaria serpyllifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Arenaria serpyllifolia in Plantago PlantIndex

2  

Stellaria media - Vogelmuur

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Muer (Kleyne)
 • 1616 Latijn: Alsine minor [29]
 • 1554/1557: Alsine media, Hippia minor, Hoenderbeet, Hunerbisz, Morgeline moyenne, Morsus gallinae, Muer (cleynen), Muer (middel), Vogelcruyt, Vogelkraut

Overzicht Stellaria media op deze site

Alle foto's van Stellaria media op internet

Stellaria media bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Stellaria media in Plantago PlantIndex4

3  

Stellaria aquatica - Watermuur

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Muer (Groote)
 • 1616 Latijn: Alsine maior [29]
 • 1554/1557: Alsine maior, Hippia maior, Morgeline grande, Muer (groote)

Overzicht Stellaria aquatica op deze site

Alle foto's van Stellaria aquatica op internet

Stellaria aquatica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Stellaria aquatica in Plantago PlantIndex

4  
Cerastium dubium of Cerastium sp. - hoornbloem
 • (?)
 • 1644 Vlaams: Muer (Zee-)
 • 1616 Latijn: Alsine marina [30]
 • 1554/1557: Alsine marina, Morgeline marine, Zeemuer

Overzicht Cerastium dubium op deze site

Alle foto's van Cerastium dubium op internet

Cerastium dubium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cerastium dubium in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina