Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 2 capitel 12, bladzijde 40-42  Zie volgende pagina »

Van Bijvoet

1  

Artemisia campestris subsp. campestris - wilde averuit

  • 1644 Vlaams: Bijvoet met smalle bladeren
  • 1616 Latijn: Artemisia tenuifolia [33]
  • 1554/1557: Artemisia tenuifolia

Overzicht Artemisia campestris subsp. campestris op deze site

Alle foto's van Artemisia campestris subsp. campestris op internet

Artemisia campestris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Artemisia campestris subsp. campestris in Plantago PlantIndex

2  

Artemisia vulgaris - Bijvoet

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Bijvoet met breede bladeren, Moeder der cruyden
  • 1616 Latijn: Artemisia latioris folii [33] .
  • 1554/1557: Armoise commune, Armoyse commune, Artemisia, Artemisia communis, Beyfusz, Bucken, Byvoet, Herbe Saint Jean, Mater herbarum, Reynfaen (grosser), Sankt Johansgurtel, Sint Janscruyt

Overzicht Artemisia vulgaris op deze site

Alle foto's van Artemisia vulgaris op internet

Artemisia vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Artemisia vulgaris in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina