Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 2 capitel 19, bladzijde 49-50  Zie volgende pagina »

Van Kleyne Klissen

1  

Xanthium strumarium - Late stekelnoot

  • 1644 Vlaams: Bedelaersluysen, Klissen (Kleyne), Klissencruydt (Kleyn)
  • 1616 Latijn: Xanthium [39]
  • 1554/1557: Betelersleusz, Betlertszleusz, Clissen (cleyn), Glouteron aigu, Glouteron (petit), Lappa inversa, Lappa minor, Lappe petite, Lappe renversée, Spitzkletten, Xanthium

Overzicht Xanthium strumarium op deze site

Alle foto's van Xanthium strumarium op internet

Xanthium strumarium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Xanthium strumarium in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina