Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 2 capitel 22, bladzijde 53-54  Zie volgende pagina »

Van Elatine oft Eerenprijs Wijfken

1  

Kickxia spuria - eironde leeuwenbek

  • 1644 Vlaams: Eerenprijs Wijfken, Elatine
  • 1616 Latijn: Veronica femina Fuchsii sive Elatine [42]
  • 1554/1557: Eerenprijs wijfken, Erenbreisz weiblin, Veronica foemina, Veronique femelle

Overzicht Kickxia spuria op deze site

Alle foto's van Kickxia spuria op internet

Kickxia spuria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Kickxia spuria in Plantago PlantIndex

1  

Kicksia elatine - spiesleeuwenbek

  • 1644 Vlaams: Elatine (Andere ghelijckenisse van)
  • 1616 Latijn: Elatines altera icon [42]
  • 1554/1557: Elatine altera, Heritaige de geline, Hoendererve, Hunerserb

Overzicht Kicksia elatine op deze site

Alle foto's van Kicksia elatine op internet

Kicksia elatine bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

^Naar het begin van deze pagina